Ücretli Mühendis Harekete Geçti – Atilla Özsever

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının kurultayı, 14 – 15 Kasım 2009 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampusu’nda yapıldı. Kurultaya katılım yüksek düzeydeydi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyelerinin katıldığı kurultayda, teknik elemanların çalışma sorunları, krizin yansımaları ve sendikalaşma konusu tartışıldı.

TMMOB tarafından yapılan profil araştırmasına göre, üyelerin yüzde 82’sinin ücretli çalıştığı belirlendi. İşsizlik oranı yüzde 25 dolayında bulunuyor. Kurultayda yapılan konuşmalarda, özellikle özel sektörde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının, yasal 45 saatlik haftalık çalışma süresinin aşılarak 66 saate kadar çalıştırıldıkları vurgulandı. Yine yapılan araştırmaya göre mühendislerin yüzde 55’inin 800 ile 1200 TL, yüzde 32’sininse 1300 ile 2900 TL arasında ücret aldığı ifade edildi.

Kurultayda konuşan üyeler, tabanın görüşlerinin de yönetim tarafından dikkate alınmasını istedi. Özellikle genç mühendis, mimar ve şehir plancılarının aktif bir katılım sergilediği gözlendi. Teknik elemanların somut sorunları üzerinden yapılan tartışmaların tabanı canlandırdığı, katılımı ve TMMOB’ye üyeliği arttırdığı vurgulandı.

Kurultayda, çalışma koşulları, mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve iş güvencesi, işsizliğin ve özelleştirmelerin teknik elemanlar üzerindeki etkileri, kadın meslektaşlarının sorunları ve asgari ücret konularıyla ilgili karar önerileri tartışılıp oylandı. Sosyal güvenlikte ciddi hak kayıplarına yol açan 5510 sayılı yasanın iptali için mücadele edilmesi istendi. Herkese Sağlık ve Güvenlik Gelecek Platformu’nun ülke çapında ve TMMOB örgütlülüğü bünyesinde yaygınlaştırılması önerildi. Esnekleşmeye, taşeronlaştırmaya, özel istihdam bürolarının yasalaşmasına karşı mücadele kararı alındı.

TMMOB’nin sendikal yasalardaki değişikliğe katılmasının sağlanması için diğer meslek ve emek örgütleriyle işbirliği yapması kabul edildi. Kurultay ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının, yani nitelikli işgücünün (beyaz yakalıların), diğer emekçi güçlerle, kol emekçileriyle (mavi yakalılarla), birlikte mücadele etmesini vurgulaması açısından büyük öneme haiz. Ücretli mühendislerin, teknik elemanların organize sanayi bölgelerinde ve işyerlerinde örgütlü bulunan sendikalarda diğer çalışanlarla birlikte örgütlenme ve mücadele talebi, bu sendikasız ortamda büyük önem taşıyor. TMMOB, Türk Tabipleri Birliği gibi saygın meslek örgütlerinin emek mücadelesine katkısını önemsemek gerekir.

Yazımızı, kurultayda bir konuşma yapan KESK Bakanı Sami Evren’in “25 Kasım’daki uyarı grevine çocuklarınızı okula göndermeyerek sizlerin de katılımını bekliyoruz” çağrısıyla sonlandıralım…

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi / 19 Kasım 2009