21-22 Kasım 2009 – TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancı Kadın Kurultayı

TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancı Kadın Kurultayı

Tarih: 21-22 Kasım 2009
Yer: YTÜ Oditoryumu

 

PROGRAM

 

21 Kasım 2009 Cumartesi


10:00 – 10:15 Divan Oluşturulması

10:15 – 11:00  Açılış Konuşmaları 

11:00 – 11:15  Bölgesel Çalıştaylar Hakkında Genel Bilgilendirme  
 

11:15 – 13:00  Çalışma Hayatında Mühendis, Mimar, Şehir Plancı Kadınlar

                + MMŞP eğitiminde cinsiyetçilik
                + Cinsiyetçi işbölümü/ İşyeri pratikleri

 

13:00 – 14:00  Öğle Yemeği

14:00 – 15:45  Çalışma Hayatında Mühendis, Mimar, Şehir Plancı Kadınlar

                + Yasalarda MMŞP Kadınların durumu
                + Cinsiyetçi işbölümü/ İşyeri pratikleri
                + Kapitalist krizin kadın MMŞP lara etkisi

 

15:45 – 16:00  Ara

16:00 – 18:00  Mühendis, Mimar, Şehir Plancı Kadınların Örgütlenmesi

                + TMMOB deki MMŞP Kadın Araştırması sunumu
                + TMMOB’de kadın üyelerin karşılaştığı sorunlar

 
 

22 Kasım 2009 Pazar


10:00  – 12:00 Mühendis, Mimar, Şehir Plancı Kadınların Örgütlenmesi

                + TMMOB’de kadın çalışmaları ve kadın örgütlenme modelinin oluşturulması
                + Diğer kadın gruplarıyla ilişkiler

 

12:00 – 13:00  Öğle Yemeği

13:00  –  16:30 Kurultay Sonuç Bildirgesinin Sunumu ve Değerlendirmeler

16:30  – 17:00 Dilekler ve kapanış