Ücretli MMŞP ve İşsizlik Eskişehir Yerel Kurultayı Gerçekleştirildi

Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Eskişehir Yerel Kurultayı 16 Nisan Cumartesi günü  İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nde gerçekleştirildi.

 

Eskişehir İKK tarafından gerçekleştirilen kurultay, emek ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşu ile başladı. Divan seçiminin yapılmasının ardından Kurultayın gündemleri hakkında Eskişehir İKK sekreteri Aziz Albayrak tarafından bir bilgilendirme konuşması yapıldı. Albayrak konuşmasında neoliberal politikaların ücretleri düşürmesini eleştirirken, sendikasızlık, düşük ücretler gibi konularda diğer emek örgütleriyle mücadele etmenin gerekliliğini vurguladı ve Eskişehir İKK’nın geçmiş 2 yıllık etkinliklerinden bahsetti.

Aziz Albayrak’tan sonra konuşma yapan katılımcıların da konuşmalarında birlikte mücadele vurgusu ön plana çıkarken, birçok katılımcı tarafından 15 Mayıs’ta yapılacak olan TMMOB mitingine çağrı yinelendi.

Kurultay’da önerge verilmesi için belirlenen 8 başlık şu şekildeydi:

1- Ücretli Mühendis, mimar ve Şehir Plancıların Çalışma Yaşamını Belirleyen Yasalar
2- Çalışma yaşamı
3- Kamu ve Özel Sektörde Çalışan Ücretli Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Özlük Hakları ve İş Güvencesi                                                                             
4- Kapitalizmin Dünyadaki ekonomik Krizi ve Özlük Haklarına Etkileri
5 –İşsizliğin ve Güvencesizliğin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Üzerindeki Etkileri
6- Özelleştirmenin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Üzerindeki Etkileri
7- Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için Asgari Ücret ve Ücret
8- Örgütlenme, Sendikalaşma

Belirlenen bu 8 başlık içerisinde daha çok 2,3 ve 7. başlıklarla sınırlı kalan önergelerin bir kısmının 2 sene önceki Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nda kabul edilen önergelere benzer olması, bir kısmının da genel ifadelere sahip önergeler olması dikkat çekerken sunulan tüm önergeler oy birliğiyle kabul edildi.

Genç ve işsiz mühendis sayısının oldukça sınırlı olduğu kurultay 83 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan delege seçimi ile 16 delegenin belirlenmesinin ardından kurultay divanın yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.

 

politeknik.org.tr