Ücretli İşsiz MMŞP Kurultayı Afyon, Eskişehir ve Konya Hazırlık Toplantıları Yapıldı

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plâncıları Ankara Bölgesel Kurultayı’na yönelik olarak Afyon, Eskişehir ve Konya’da birim temsilcileri bilgilendirme toplantıları 27 ve 28 Haziran 2009 günlerinde gerçekleştirildi.

 

Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda 27 Haziran 2009 Cumartesi günü düzenlenen bilgilendirme toplantısına Elektrik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı.

Toplantıda; “Bölgesel toplanın  Afyon İl Temsilciliği koordinasyonunda organize edilebileceği,  Afyon İKK‘nın oluşturulması, ekonomik kriz nedeniyle Afyon‘da çok sayıda maden mühendisinin işten atıldığı,  maden mühendislerinin maruz kaldıkları meslek hastalıklarına yönelik sunumların yapılabileceği, ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarına yönelik kısa anketlerin düzenlenebileceği, etkinliğin başlangıcında çerçeve sunuşu yapılması, daha sonra inşaat, jeotermal, tarım ve hayvancılık alanlarında yaşanan sorunlar üzerine panel ve forum yapılabileceği” konuları değerlendirildi.

“Odalar işsiz mühendis, mimar ve şehir plâncılarına yönelik yeni politikalar geliştirmeli”

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plâncıları Ankara Bölgesel Kurultayı öncesi ikinci bilgilendirme toplantısı 27 Haziran 2009 Cumartesi günü Eskişehir‘de düzenlendi. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi‘nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Eskişehir İKK Sekretaryası, İnşaat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası,  Gıda Mühendisler Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Peyzaj Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı. TMMOB Ankara İKK ve Eskişehir İKK adına yapılan konuşmaların ardından  “Küresel kriz sürecinde TMMOB‘nin daha etkin çalışmalar yapması, Eskişehir‘de ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plâncılarına yönelik bir panel düzenlenebileceği, Oda temsilcilerinin kurultaya yönelik olarak birlikte çalışabilecekleri, Odaların ücretli ve işsiz mühendis, mimar, şehir plâncılarına yönelik yeni politikaların geliştirilebileceği,  üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümünün kriz nedeniyle işsizlik kaygısı taşıdığı, Odaların öğrenci üyelere ve mezunlara ulaşması için çalışmalarda bulunması gerektiği,  organize sanayi bölgelerindeki mühendis, mimar, şehir plâncılarına yönelik etkinlikler düzenlenebileceği, sorunların tespitinden öte çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerektiği, çalışanların hakları, hukuki sorumlulukları üzerine etkinlikler düzenlenebileceği, işsiz kalan mühendis, mimar ve şehir plâncılarının işsiz kalmaları durumunda haklarını aramaları için Odalar tarafından çalışmalar yürütülmesi gerektiği,  gençleri Oda organlarında yer almasına çalışılması gerektiği, Oda yaz kamplarının örgütlülük açısından önemli olduğu, Eskişehir‘deki etkinliğin organizasyonun TMMOB Eskişehir İKK tarafından yürütülmesi gerekliliği”  konularında değerlendirmeler yapıldı.

“Kamuda ciddi bir daralma yaşanıyor”

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plâncıları Ankara Bölgesel Kurultayı öncesi üçüncü bilgilendirme toplantısı 28 Haziran 2009 Pazar günü geniş katılım ile Konya‘da yapıldı. Toplantıya Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Makina Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı. Toplantı Mimarlar Odası Konya Şubesi ve Ankara İKK sekreterliği temsilcilerinin konuşmaları ile başladı. Toplantının forum bölümünde, ” Kamuda ciddi bir daralmanın söz konusu olduğu, mühendis, mimar ve şehir plâncılarının kamuda çalışmak için çeşitli sınavlara girmek zorunda kaldıkları, Konya‘da özel sektörde ücretlerin çok düşük olduğu,  kalifiye eleman probleminin olduğu, üniversitelerde nitelikli mühendis, mimar ve şehir plancılara yönelik eğitim verilemediği, emekli mühendis, mimar, şehir plâncılarının çalışma yaşamına geri dönmelerinden dolayı yeni mezunların önünün tıkandığı, iş bulmakta zorlandıkları,  yeni kurulan üniversitelerde eğitimin kalitesizleştiği, verilen eğitimin sorgulanması gerektiği, yeterli koşullara sahip olmayan Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin kapatılması ya da kontenjanlarının azaltılması gerektiği, mühendis, mimar, şehir plâncıları tarafından mühendis etiği ilkelerinin yok sayıldığı, iş ücretleri belirlenirken Oda ücretlerinin baz alınması gerektiği bunun yasalarda belirtildiği, kamuda ve özelde çalışanların aldığı ücretler arasında büyük farklılıklar bulunduğu, sözleşmeli çalışanların çalışma saatlerinin esnek olduğu, yaşanan sıkıntıların temelinin kapitalizme dayandığı, özelleştirmenin yansımalarının incelenmesi gerektiği, yetki yasalarının yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliği, meslek hastalıklarının bölge toplantılarında irdelenmesi gerektiği, sendikalaşma oranının çok düşük olmasından dolayı bu konunun incelenebileceği, ‘eşit işe eşit ücret‘ sloganıyla hareket edilebileceği, özelleştirme sonrası taşeronlaşmanın yoğunlaştığı, diğer kurumlara nakledilenlerin işsizliğe mahkûm edildiği” belirtildi ve Konya‘daki etkinliği 3 Ekim 2009 tarihinde İMO toplantı salonunda düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: emo.org.tr