Ücretli-İşsiz MMŞP Bursa Yerel Kurultayı Yapıldı

Tmmob Ücretli ve İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Bursa Yerel Kurultayı 4 ekim 2009 günü Konak Kültür evinde gerçekleştirildi. Kurultay katılım listelerine ismini verenler 92 kişi idi. 

Kurultay divanın oluşturulması  ve saygı duruşu ile başladı.Yerel kurultay sekreteri Neriman Usta Bursa yerel kurultayına giden süreci tarifleyerek katılımcılara ve katkı sunanlara teşekkür konuşması yaptı. Bursa İKK sekreteri ve EMO Bursa şube başkanı Erdal Aktuğ açılış konuşması yaptı. Arkasından sırası ile Bursa TTB Başkanı Bülent Aslanhan , Disk Güney Marmara Bölge Temsilcisi ve Birleşik Metal İş Bursa Şube başkanı Ayhan Ekinci  konuşma yaptı.Kesk adına konuşma yapacak olan Yapı-Yol Sen Bursa Şube başkanı Fikret Hacıömeroğlu sağlık sebebi ile katılamayarak mazeretlerini bildirdi.Disk adına konuşma yapan sendika başkanının konuşmasının ardından salondan mühendislerin sendikalı olabilmesi konusunda sendika başkanına çok sayıda soru sorulması dikkat çekti.

Krizin,Özelleştirmenin İşsizlik ve İstihdamın Mühendis mimar ve Şehir plancılarına , kadın MMŞP larına etkisi ve eğitim Politikalarına etkileri oturumunda çalışma grubunun sunumu ve karar önerileri Neriman Usta tarafından sunuldu. Ardından karar önerileri ile ilgili salondaki katılımcılara söz verildi. Konuşmaların ardından karar taslak önerileri eğilim belirlemek amacı ile oylandı.

Verilen öğlen arasının ardından ikinci oturum da Ücretli Mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma koşulları üzerine Ceren Yay  çalışma grubunun sunumu ve karar taslak önerilerini sundu. Ardından salondaki katılımcılara söz verildi. Zengin bir tartışmanın ardından Katılımcıların eklediği karar önerileri ile beraber eğilimleri belirlemek için karar önerileri oylandı.

Üçüncü oturum olan Ücretli İşsiz Mühendis mimar ve şehir plancılarının örgütlenmesi TMMOB ve Sendikalaşma başlığında çalışma grubunun sunumunu ve karar taslak önerilerini Elif Güven yaptı. Bu oturumda da özellikle Tmmob örgütlülüğünün geliştirilmesi konusundaki öneriler ve konuşmaların ardından karar önerileri eğilim belirlemek için oylandı.

Sonuç bildirisinin hazırlanması  için divan ve yürütmeye ek olarak gönüllü katılımcıların seçilmesinin ardından , 14-15 Kasım ‘da  İstambul’  daki Merkezi Ücretli İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayının çağrısının yapılması ve teşekkür konuşması ile Yerel Kurultay sona erdi.