Ücretli Çalışanlar, işsizler ve Kadınlar 2. Kurultaylar İçin Görev Başına
Spread the love

TMMOB’nin 40. dönem çalışmalarına damgasını vuran Ücretli-İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları (MMŞP) Kurultayı ile Kadın MMŞP Kurultayının ikincileri düzenleniyor.

Kurultay kararlarının TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında yaşanan gerilimlere rağmen birçok kurultay kararı gibi, kurultayların ikincilerinin düzenlemesi önergesi de karar altına alınmıştı.

TMMOB yönetim kurulunun 9 Ekim 2010 tarihli toplantısında, kurultayların ikincilerinin düzenlenmesi ve Odalardan isim istenmesi karar altına alındı.

Ayrıca olağanüstü genel kurul kararları arasında yer alan engelli mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları için çalıştay düzenlenmesi de TMMOB yönetim kurulunun aldığı kararlar arasında yer alıyor.

Güvencesizliğe, cinsiyetci ayrımcılığa ve işsizliğe karşı mühendis, mimar ve şehir plancılarının mücadele programı için atılan adımlar, engellilerin çalışma ve yaşam hakları için düzenlencek çalıştay ve ikinci kurultaylar ile ileriye taşınacak.

TMMOB yönetim kurulunun aldığı kararların tam şekli şu şekilde:

Karar no 106 : TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı düzenlenmesine, Kurultay Düzenleme Kurulu için Odalardan isim istenmesi

Karar no 107 : TMMOB Kadın Kurultayı düzenlenmesine, Kurultay Düzenleme Kurulu için Odalardan isim istenmesi

Karar no 110 : Engelli mühendis, mimar ve şehir plancılarının; kamuda ve özel sektörde istihdam, çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ortaya koyabilmek amacıyla TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı yapılmasına, Çalıştayın organizasyonu konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesi

politeknik.org.tr


Spread the love