Tuzla Grevine İstanbul Dışından Destek

Limter-iş’in çağrısyla Tuzla Tersaneleri’nde yaşam ve insanca çalışma hakkı için yapılan bir günlük greve Ankara ve İzmir’deki TMMOB birimlerinden de destek geldi. İzmir’de TMMOB İKK ve KESK basın açıklaması yaparken, Makina Mühendilseri Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi de birer bildiri ile Tuzla grevinin yanında olduğunu ifade etti. 

Bugün saat 12:30’da Konak Eski Sümerbank önünde 15-16 Haziran 1970 İşçi Direnişinin 38. yılında Limter-İş Sendikası’nın Tuzla’da yaşam ve insanca çalışma hakkı grevini destekliyoruz diyen KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunun düzenlediği basın açıklamasına sendikalar, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi. Açıklamayı KESK İzmir dönem sözcüsü Ramiz Sağlam okudu. Sağlam açıklamasında 15-16 Haziran 1970 direnişinin Türkiye işçi sınıfı tarihinin önemli bir sayfası olduğuna dikkat çekti. 12 Eylül faşist darbesinin ardından işçi sınıfının kazanımlarının bir bir elinden alındığını vurgulayan Sağlam; bugünün Türkiye’sinde 4857 sayılı yasa gerekli denetimleri esnetmiş, 50 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde öngörülen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK) oluşumunun Türkiye’deki toplam işyerlerinin ancak %1,5’inde geçerli olduğunu sözlerine ekledi. Sağlam; Tuzla’da yaşanan ölümlerin, kuralsız, esnek çalışma ve taşeron uygulamasının azami kar güdüsü ile ulaştığı son durumu gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Tuzla’da yaşananların sorumlusu olarak neo-liberal politikaları harfi harfine uygulayan AKP hükümeti olduğunu belirten Sağlam son olarak;

“-IMF ve Dünya Bankasının neo-liberal politikalarından acilen vazgeçilsin
-Tersanelerde ağır ve tehlikeli işkolu yönetmeliği uygulansın
-İş cinayetlerinin sorumluları yargılansın
-Taşeronluk sistemi kaldırılsın
-İnsanca bir yaşam için ücretler arttırılsın”
taleplerinin kendi talepleri olduğunu söyleyerek açıklamayı sonlandırdı.

250’ye yakın kişinin katılarak temsili bir tabutun da taşındığı eylem sloganlarla son buldu.

Makina Mühendisleri Odası, bası bildirisinde Tuzla Tersaneleri’nde greve giden işçileri selamlayarak, sigortasız ve sendikasız çalıştımanın önlenmesi istendi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise yayınladığı basın bildirisinde, bu kadar gündemde yer almasına rağmen, önlem alınmamasını dile getirerek, işçilerin ağır koşullarda çalıştırıldığnı belirtti. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinin mimarları da ilgilendirdiği, anlatılan bildiri, Tuzla grevine destek mesajı ile sonlandı.

 

Sendika.org İzmir – dimp.org