Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu Düzenlendi

Türkiye’deki özelleştirmelerin sorgulanması amacıyla düzenlenen “Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu”nun üçüncüsü 5 Aralık tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dört oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumun “Ülkemizde ve Dünya‘da Yaşanan Özelleştirmelerin Genel Değerlendirmesi” başlıklı ilk oturumunda Prof. Dr. Korkut Boratav’ın sunumu ardından Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Prof. Dr. İzzettin Önder konuşmacı olarak yer aldılar. İkinci oturumda Prof. Dr. İşaya Üşür’ün  “Özelleştirmelere Karşı Yeniden Kamu ve Sosyal Devlet Anlayışı” konusu masaya yatırıldı. Bu bölümde Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Doç. Dr. Filiz Çulha Zabcı konuçmacı olarak yer aldılar. Sempozyumun üçüncü oturumunun konusu “Yaşanan Küresel Ekonomik Kriz Karşısında Yeniden Kamu Girişimciliği” idi. Prof. Dr. Aziz Konukman‘ın sunuşu yaptığı oturumun konuşmacıları Ekonomist Yazar Mustafa Sönmez ve Prof. Dr. Sinan Sönmez oldu.

Sempozyumun KİGEM Genel Sekreteri Ayla Yılmaz‘ın sunuşuyla başlayan son oturumda ise DİSK temsilcisi Erhan Bilgin, KESK temsilcisi Erdal Apaçık, TTB temsilcisi Doç. Dr. Kayıhan Pala ve TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi İlker Ertem’in konuşmacı olarak yer aldığı “Özelleştirmelerin Sonuçları ve Toplumsal Yansımaları” ele alındı.

Sempozyum geç saatlere kadar devam etti.

politeknik.org.tr