Türk Telekom Çalışanı Mühendis Mobbing Davasını Kazandı
Spread the love

Ankara 19. İş Mahkemesi, işyerine “top sakallı” olarak geldiği gerekçesiyle amirleri tarafından mobbinge (duygusal tacize) maruz kalan mühendisi haklı buldu. Mahkeme, Türk Telekom’un çalışanına manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Türk Telekom’da görevli mühendis Bülent Atuk, iş yerine top sakallı bir şekilde gitmesi nedeniyle, kınama cezası aldı. Ayrıca, Atuk, “işe geliş-gidiş saatlerine riayet etmediği ve kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı şekilde sakal bıraktığı” gerekçe gösterilerek görev yaptığı pozisyon dışında başka bir görev yerine nakli istendi.

“2007 Yılı Sicil ve Başarı Değerlendirme Raporu” için vesikalık fotoğrafı istenen Atuk, top sakallı fotoğrafını vermesi üzerine, “psikolojik tacizin arttırıldığını” ve müdürlükçe fotoğrafın kabul edilmediğini kaydetti.

Atuk’un, “top sakallı” olduğu gerekçesiyle 17 Ocak 2008 tarihinde savunması istendi. Savunmasını yapan Atuk, müdürlükçe “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetlerine dair Yönetmelik” hükümlerinin uygulanamayacağını, bunun yasal bir dayanağının olmadığını, ayrıca bu yönetmeliğe aykırı tutum içerisinde olanların olduğunu ve bu şekilde ayrımcılık yapıldığını savundu.

-“SAĞLIĞIMI KAYBETTİM”-

İşyerinde uygulandığını iddia ettiği “mobbing” ile beden sağlığını kaybettiğini dile getiren Atuk, “top sakallı” olduğu gerekçesiyle bazı seminerlere götürülmediğini de ifade etti. Atuk ayrıca, işyerinde uzun saçlı, bıyıklı ve küpeli erkek personelin çalıştığı ve “türbanlı” bayan personelin olduğunu da öne sürdü.

Atuk, ayrıca Türk Telekom’un reklamlarında Cem Yılmaz’ı oynattıkları ve Yılmaz’ın da “top sakallı” bir oyuncu olduğunu belirterek, “Gerek sözlü uygulama gerekse yazılı işlemlerle manevi baskıya maruz kaldığını ve kişilik haklarına saldırı boyutunda duygusal tacize uğradığını” öne sürdü. Atuk, “duygusal taciz boyutuna varan söz ve işlemler silsilesi ve hukuka ve hakkaniyete aykırı olarak verilen “uyarma’ cezalarının iptali ile anılan işlemler neticesinde psikolojik ve bedensel sorunlar nedeniyle manevi tazminat” istemiyle dava açtı.

-“ÇALIŞIYOR OLMASI, MANEVİ BASKI OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ”-

Davayı görüşen Ankara 19. İş Mahkemesi, bilirkişiye başvurulmasını istedi. Bilirkişi raporunda taraflar arasındaki sözleşmede erkek personelin saç ve sakalının nasıl olması gerektiğine dair herhangi bir düzenlemeye rastlanılmadığını bildirdi. Raporda, Atuk’a verilen uyarma cezalarının yersiz olduğunu kaydedilerek Atuk’un çalışmak istediği Kablo TV Müdürlüğü’nde çalıştırılmamasının farklı nedenlere dayandığı savunuldu. Raporda, “Kurulumuzca, davacı işçiye manevi baskının olduğu değerlendirilmekte, davacı işçinin hizmet akdinin devam ediyor olmasının işyerinde manevi baskı olmadığı anlamına gelmeyeceği düşünülmektedir. Davacının manevi baskıya uğradığı ve bu baskının olumsuz etkilerinin bir nebze giderilmesi gerektiği” ifade edildi. Yerel Mahkeme de rapora dayanarak davacının “duygusal tacize” uğradığı görüşünü benimseyerek 555 TL manevi tazminat talebini kabul etti.

Öte yandan, Atuk’un vekili Avukat Şamil Demir, müvekkilinin bu davayı açmaktaki amacının manevi tazminat almak olmadığını, “kendisine sistematik bir şekilde uygulanan mobbingin yargı kararıyla tespit edilmesini sağlamak” olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA


Spread the love