TMMOB’den Akreditasyon Sevdalısı Açıklama!
Spread the love

TMMOB mühendislik ve mimarlık fakültelerindeki bölümleri tercih etmeyi düşünen öğrenciler için uyarı mesajı yayınladı. Mesajda öğrencilerin akreditasyon sahibi üniversiteleri tercih etmesi öneriliyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzasıyla bugün (25.07.2011) yayınlanan mesajda üniversitelerdeki piyasalaştırma uygulamalarından bahsediliyor. Yapılan açıklamada öğrencilerin birer müşteriye dönüştüğü, eğitimin bilimsellikten uzaklaştığı tespitleriyle birlikte AKP döneminde her ile bir üniversite söylemiyle akademik ve teknik açıdan yetersiz tabela üniversitelerinin açıldığı ifade ediliyor. Sayıları hızla artan ve niteliksiz eğitim süreçlerinin yaşandığı mühendislik ve mimarlık fakülteleri mezunlarını işsizlik ya da ucuz işgücü olma tehlikesi beklediği mesajın vurguları arasında yer alıyor. Açıklamada ayrıca AKP’nin üniversitelerdeki teknoloji fakülteleriyle “mühendislerin sadece piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan bir figüran haline dönüştürüldüğü” belirtiliyor.

Mesajda tüm bu tespitlerin ardından öğrencilere “bu sıkıntılı sistemin kurbanı olmamak ve bu oyunu bozmak için üniversitelerin akredite olmuş ya da buna başvurma cesaretini göstermiş bölümlerini” tercih etmeleri öneriliyor.

TMMOB’de uzun yıllardır tartışılan konulardan birisi olan akreditasyon, piyasanın ihtiyaçlarına göre standartların belirlendiği bir belgelendirme süreci. Yani TMMOB öğrenciler için yayınladığı mesajda bir taraftan piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillenen üniversitelerden ve yarattığı sorunlardan bahsederken çözüm için piyasanın ihtiyaçlarına göre belirlenen akredite olmuş üniversitelerin tercihini öneri olarak sunuyor.

Kaç tane akredite olmuş mühendislik ve mimarlık bölümü olduğu, kontenjanlarının kaç kişiyle sınırlı kaldığı, bu sene üniversite sınavına giren 1 milyon 642 bin 345 öğrenci arasından mühendislik ve mimarlık fakültelerini tercih edecek olan öğrencilerin kaçının bu bölümlere yerleşebileceği, yerleşemeyenlerin ne yapacağı gibi soruların yanıtsız kaldığı TMMOB’nin öğrencilere dönük olarak yayınladığı mesajda, esas olarak “bu sıkıntılı sistemin kurbanı olmamak için”  TMMOB’nin ve TMMOB’nin öğrenci komisyonlarının üniversitelerde parasız, bilimsel ve nitelikli eğitim mücadelesi vermek üzere yeni mühendis, mimar ve şehir plancısı öğrenci adaylarını beklediği vurgusunun yer almaması açıklamanın en büyük eksiğini oluşturuyor.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız. 

 

politeknik.org.tr


Spread the love