TMMOB: “Tercihlerinde Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Bölümlerini Düşünen Öğrencilere: Geleceğinizi Yanlış Tercihler İle Yok Etmeyin”

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Zorlu bir sınav yarışından sonra puanlarınız açıklandı ve siz geleceğinizi şekillendirecek mesleklerinizi seçmek için tercihlerinizi yapacaksınız. Yapacağınız tercihler ile kimileriniz bir müşteri olarak neo-liberal politikalarla ticarethaneye dönüşmekte olan üniversitelerimize yerleşecek, kimileriniz de çarpık eğitim sisteminin mağduru olarak yeniden büyük sorunlarla boğuşmaya başlayacaksınız.

Sizler geleceğinizin peşinde koşarken, yöneticiler de yarattıkları çarpık eğitim sistemi, tartışmalı sınavlar, plansız açılan tabela üniversiteleri ile hem sizlerin hem ülkemizin geleceğini karartmaya devam edecekler.

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Uzunca bir süredir eğitim ve öğretim hizmetleri, uluslararası sermayenin yönelimleri doğrultusunda piyasa ve sermayenin hizmetine sunulmakta, eğitim metalaştırılmaktadır. Üniversite yapısındaki değişim şirket ve müşteri odaklı bir tarza yönelmekte ve müfredat buna uygun biçimde yapılandırılmaktadır. Aklın ve bilimin önderliğini yapması gereken üniversitelerimiz sorunludur.

Toplumun ihtiyaç ve beklentileri ile üniversitelerde verilen eğitim uyumlu olmadığı gibi açılan tabela üniversiteleri ile hem eğitim kalitesi düşürülmekte hem de işsizler ordusuna yeni diplomalı işsizler eklenmektedir. Ne yazık ki, ülkemizde üniversite diplomasına sahip kişilerin birçoğu ya iş bulamamakta ya da eğitimini aldığı dalda çalışamamaktadır.

Bütün akademik ve teknik yetersizliklere rağmen geçen yıla göre üniversitelerin lisans, ön lisans ve özel yetenek kontenjanları anlamsız, plansız bir biçimde artırılmıştır. Üniversitelerin eğitimini nitelikli hale getirmek, fakültelerin alt yapı, donanım ve öğretim elemanı alanındaki eksiklikleri gidermek için çalışma yapılması gerekirken kontenjanlar arttırılarak yeni sorunlar yaratmaktan öteye gidilmemiştir.

Yükseköğrenim sistemi incelendiğinde gerek kurum gerek disiplin sayısına bakıldığında planlamanın ve bilimsel ölçütlerin göz önüne alınmadığı görülmektedir. Bir planlama olmadan arttırılan kontenjanlar ve açılan okullar özellikle belirli bölümlerden mezun mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının istihdam sorununu arttırırken bu kitlenin mesleki kimliklerinde de erozyon yaratmaktadır. Mühendislik alanı içinde bu durum hayli sıkıntılıdır. Bugün mühendislerin yaklaşık dörtte biri ya kendi mesleği dışında çalışmakta ya da açık işsizdir.

Siyasal İktidar, var olan üniversite ve fakültelerin olanaklarını geliştirmek yerine laboratuarı dahi olmayan mühendislik fakülteleri açmayı, bilim insanlarını araştırmaya teşvik etmek yerine yalnızca bilimsel gerçekleri açıkladıkları için “halkı korku ve paniğe sevk etti” diye haklarında dava açmayı tercih etmektedir.

AKP iktidarı döneminde, eğitim alanında görülen temel yönelim, üniversite sayısını hızla artırmak ve nitelikli işgücünü bir maliyet unsuru olarak görüp ucuz emek sömürüsüne dahil etmektir. Nitekim AKP‘nin teknoloji fakültelerini oluşturma niyeti ile mühendisliğin sadece piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan bir figüran haline getirilmeye çalışıldığına da tanıklık ettik.

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Eğitim-öğretimin esas unsuru olan siz öğrenci arkadaşlarımızı hiçbir zaman üniversitenin öznesi olarak görmeyen yükseköğretim sistemimiz sıkıntılarla doludur. Hiçbir suçunuz olmamasına rağmen bu sıkıntılı sistemin kurbanları haline gelmektesiniz. Bu oyunu bir yerden bozmak için üniversite tercihlerinde dikkatli olmalısınız.

Çok ayrıntılı ve yaygın olamasa da ülkemizde de artık akreditasyon önem kazanmaktadır. Özellikle tercihlerinizi akredite olmuş ya da buna başvurma cesaretini göstermiş bölümlerden yana kullanınız. Akreditasyon kurumu bir üniversitenin ne tür bir programla nasıl bir öğrenci yetiştireceğini kontrol etmekte, asgari şartlarda bir eğitim-öğretim faaliyetinin temel ihtiyaçlarını garanti altına almaktadır.

Vakıf üniversiteleri tercihinizde de yine akreditasyon önemli olmalıdır. Çoğunluğu üç büyük şehirde olan vakıf üniversitelerinin bazılarının geçtiğimiz yıllarda kontenjanlarını dolduramadıkları bilinmektedir ve verdikleri eğitimin kalitesinin nasıl olduğu ve kimin ölçtüğü de belli değildir.

TMMOB ve bağlı odaları, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerini tercih etmek isteyen öğrenci arkadaşlarımızın her zaman yanındadır ve onlara her türlü yardıma hazırdır. Her türlü sorunuza yanıt almak üzere, tercihte bulunacağınız bölümlerin niteliğini öğrenmek üzere Türkiye‘nin dört bir yanında örgütlü TMMOB ve bağlı odalarımızın birimlerine başvurabilirsiniz. Mezuniyetinizden sonra üyesi olacağınız örgütümüz, yazacağınız mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı fakülte ve bölümlerinin niteliklerini size tüm detayları ile tanıtacaktır.

Hepinize kolaylıklar diliyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı