TMMOB: “YÖK Üniversitelerde Danışma Kurulları Kurarak Ne Yapmak İstiyor?”

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulları Kurulması Hakkında Yönetmelik Taslağı” görüş için üniversitelere gönderilmiştir.

YÖK tarafından hazırlanan taslakta, yönetmeliğin amacı “Yükseköğretim Kurumlarında gerek akademik, gerek idari faaliyetler açısından, yüksek ve sürdürülebilir kalitede hizmetlerin sağlanabilmesinde daha rasyonel ve verimli sonuçlara ulaşabilmek için, yükseköğretim kurumları dışındaki paydaşların da katılacağı Danışma Kurullarının oluşturulması ve bunların ortak çalışma ilkelerini belirlemektir” biçiminde tariflenmiştir.

Taslak metinde Danışma Kurulu üyeleri incelendiğinde, TMMOB‘nin de adı olmasına karşın üniversitenin asli bileşenlerinin temsilcileri olan örgüt ya da sendikalar ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerine yer verilmediği görülmektedir.

Biz TMMOB olarak her zaman söyledik;

Üniversiteler, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle, çalışanıyla üniversite bileşenlerine aittir.

Üniversitelerde, parçacı, eksik ve yanlış düzenlemeler yapılması yerine; 12 Eylül hukukunun bir ürünü olan YÖK, tüm kurumları ile kaldırılmalı ve üniversiteler tam anlamı ile özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Özerk ve demokratik üniversite, üniversitenin bütün bileşenlerinin yönetim ve karar alma sürecine katılmaları ile mümkün olacaktır.

İlgili Yönetmelik taslağı ile oluşturulması düşünülen ” Danışma Kurulları”  özerk-demokratik bir üniversite anlayışının çok uzağındadır.   

TMMOB, küreselleşme ve sermayenin isteklerine göre üniversitelerimizi ve bilimi piyasanın uzantısı haline getirecek üniversitelerimizin yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olmayacak ve Yönetmeliğin bu şekli ile yürürlüğe girmesi halinde Danışma Kurullarının içerisinde hiçbir şekilde yer almayacaktır.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı