31 Ekim-1 Kasım 09 – TMMOB Batman Kent Sempozyumu
Spread the love

TMMOB BATMAN KENT SEMPOZYUMU

(31 EKİM-1 KASIM 2009)

                             

                                                                                                            
                              
                                                                                                                                       
                              
                                                                                                                                       
31 EKİM CUMARTESİ                                   
                                                                                          
                              
                                                                                                                                       
09.00-10.00 KAYIT
  
10.00-11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI                   
                                                                                                      
Süleyman NOYAN (TMMOB İKK Sekreteri)                                                                                      
Mehmet Soğancı (TMMOB Yön. Kurulu Başkanı)                                                                            
Nejdet Atalay (Batman Belediye Başkanı)                                                                                       
Ahmet Turhan (Batman Valisi)                                                                                      
                       
                              
                                                                                                                                             
 
1.OTURUM                               
                                                                                                                 
KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ VE HASANKEYF                                
11.00-11.20 Prof.Dr. Abdülselam Uluçam, Batman Üniversitesi Rektörü                                
       
11.20-11.40 Arif Arslan, Hasankeyf Gönüllüleri Derneği Başkanı                                              
       
11.40-12.00 Recep Kavuş,Hasankeyf Yaşatma Girişimi                                        
                             
12.00-12.30 Tartışma                      
                                                                                                              
  
12.30-13.30 Yemek Arası                         
                                                                                                    
                              
                                                                                                                                       
                              
                                                                                                                                       
2.OTURUM                               
              
PLANLAMA VE KENTLEŞME                                                          
13.30-13.50 Batman‘ın Jeolojik Konumu ve Depremselliği  (Yrd.Doç.Dr. Şefik İmamoğlu,Dicle Üni,JMO)                         
13.50-14.10 Batman‘da Planlama Deneyimleri  (Nevzat Uğurel, Şehir Plancıları Odası)                            
14.10-14.30 Batman‘da Planlama ve İmarda Yaşanan Somut Sorunlar (Hayrettin Caymaz,Mimarlar Odası)
14.30-14.50 Batman‘da Gelecek Dönem Planlama Perspektifleri (Metin Doğrul, Şehir Plancıları Odası)
14.50-15.10 Kentsel Dönüşüm (Yrd.Doç.Dr. Pelin Pınar Özden,ŞPO İstanbul)                                              
15.10-15.20 Tartışma                               
                                                                                                     
 
15.20-15.30 Çay Molası                        
                                                                                                                                                                                                                                          
                              
                                                                                                                                                             
3.OTURUM                               
              
KENT VE ÇEVRE                                           
                                    
15.30-15.50 İluh Deresi / Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? (Nejdet Atalay, Batman Belediye Başkanı, MMO)
15.50-16.10 Petrol Arama,Sondaj,Üretimi ve Çevre İlşkisi (Şebnem Doğa Atay, TPAO,Çevre Mühendisleri Odası)            
16.10-16.30 Batman‘ın Suyu Üzerine Deneysel Bir Çalışma (İbrahim Orak, Kimya Mühendisleri Odası)
16.30-17.00 Batman‘da Yeşil Alanlar ve Rekreasyon Alanları Üzerine Bir Çalışma                        
                      Dr. Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası Yön. Kurulu Başkanı)           
                      Dr. Oktan Nalbantoğlu (Bilkent Üniversitesi, Peyzaj Mim Odası)                         
17.00-17.20 Tartışma 

1 KASIM PAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
4.OTURUM                               
              
ENERJİ                                                                                                 
09.00-09.20 Enerji Gerekliliği Işığında Hasankeyf (Yrd.Doç.Dr. Bilal Gümüş, Dicle Üniversitesi)                             
09.20-09.40 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Perspektifinde Batman (Ferhat Tunç EMO)                              
09.40-10.00 Enerji Kullanımında Kentlilik Bilincinin Oluşumu (Nedim Tüzün, EMO Diyarbakır Şube Başkanı)
10.00-10.20 Enerji Verimliliği ve Sosyal Boyutu (Hakan Subaşı, Dicle Üni., MMO Diyarbakır Şube Başkanı)
10.20-10.40 Küresel Politikalar Etkisinde Türkiye‘nin Enerji Politikaları (Necdet Pamir, Petrol MO)                                
10.10-10.50 Tartışma                      
                                                                                                        
 
10.50-11.10 Çay Arası                         
                                                                                                                                                                                                                                           
                              
                                                                                                                                       
5.OTURUM                               
              
ALTYAPI VE ULAŞIM                                                                                 
              
11.10-11.30 Batman Kentiçi Ulaşımına Kısa Bir Bakış,Ulaşım Politikaları ve Beklentiler (İbrahim Altun, Yük.İnş.Müh)                  
         
11.30-11.50 Batman‘da Altyapı Çalışmaları ve Geleceğe Bakış (İsa Yıldız, İMO)                       
11.50-12.20 Batman‘ı Bölgeye Bağlayan Yollar, Ulaşım,Kentleşme Politikaları (Ali Ekber Çakar, MMO Genel Sekreteri)                                                
              
12.20-12.30 Tartışma                      
                                                                                                        
12.30-13.30 Yemek Arası                         
                                                                                                    
                              
                                                                                                                                       
6.OTURUM                               
              
KENT VE EKONOMİ                                                                          
13.30-13.50 Batman Ekonomisinde Tarımın Yeri (Faik Tekin, Ziraat Mühendisleri Odası)              
13.50-14.30 Bölgesel Politikasızlık, Gap ve Batman Sanayisi (Doç. Dr. Gülen Elmas Arslan) (Yrd. Doç. Dr. Gülşen Erenler Çakar)                                                                                                                                              
                       
14.30-14.50 Ekonomik Krizlerin Nedenleri ve Etkileri (Prof.Dr. İşaya Üşür, Gazi Üni)                                   
14.50-15.10 Ekonomik Kriz‘in Bölgeye ve Türkiye‘ye Etkileri (Prof.Dr. Aziz Konukman, Gazi Ü.)                
15.10-15.30 Tartışma                      
                                                                                                              
 
15.30-15.50 Çay Arası                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PANEL                                       
              
KENT VE DEMOKRASİ 16.00-17.30
Demokratik Açılım Bir Barış Yaratabilecek mi?
                  
Nejdet Atalay (Batman Belediye Başkanı)                                                        
Prof.Dr. Cengiz Güleç (Türkiye Barış Meclisi Sözcüsü)                                 
Fikri Sağlar (Eski Devlet Bakanı)                                                                         
Reyhan Yalçındağ (Eski İHD Genel Başkan Yrd.)                                            
Orhan Miroğlu (Yazar)      


Spread the love