TMMOB: “Yargı, Siyasal İktidara Kalkınma Ajansları Konusunda ‘Dur’ Dedi”
Spread the love

Danıştay, TMMOB tarafından yapılan başvuru ile Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında toplam 35 maddelik Yönetmeliğin 17 maddesini iptal etti.

Bu iptal kararının anlamı, Bakanlar Kurulu‘nun iki Kuruluş Kararnamesi ile kurduğu 24 ajansın Kalkınma ve Yönetim Kurulu kararlarının ve işlemlerinin hukuka aykırı hale geldiğidir.

Kalkınma ve Yönetim Kurulu‘nun karar alma, çalışma, yönetim usul ve esaslarının yönetmelikle belirlenemeyeceği yönünde verilen iptal kararı, bugüne kadar alınmış ve yürürlüğe konulmuş ajans işlemlerinin hukuka aykırı olduğunun da kararıdır.

Bu nedenle, Bakanlar Kurulu‘nca yayımlanan “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajanslarının Kurulması Hakkında Karar”ların iptal edilerek bugüne kadar kurulan 24 ajansın ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Bakanlar Kurulu‘nun 10 Kasım 2008 ve 25 Temmuz 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurduğu ajanslarının tüm işlemleri hukuka aykırı olduğundan, tüm karar ve işlemlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerekmektedir.

TMMOB, siyasal iktidarın yasa ile ülkeyi 26 ekonomik bölgeye ayırdığı “kalkınma modeli”nin bir iflasın başlangıcı olduğunu bugüne kadar hep dile getirdi. Çünkü, kentlerde yaratılacak rant alanlarının uluslararası tekelci sermayeye sunulacağı ve ajansların sadece bunlar için çalışacağını, asla halkımızın ve bölgelerin yararına olmadığını, olamayacağını biz biliyoruz. Siyasal iktidar da geç olmadan bunu algılamalı ve yaptığı yanlıştan dönmelidir.

Sanayi devrimini tamamlamış Avrupa ülkelerinin, ekonomik büyümede rekabeti esas alan ve kendi krizini aşmak için kurduğu ve teşvik ettiği ajans modeli bugün her yerde iflas etmiştir. Küresel kriz karşısında merkezi müdahalelere yönelmiş bir Avrupa varken, iflas etmiş modele dayalı bir bölgesel kalkınmanın ülkemize uyarlanmasından olumlu sonuç alınamayacağı açıktır. Modelin ülkemize uyarlanmasında kan uyuşmazlığı bir yana, Bakanlar Kurulu‘nun oluşturduğu bileşenlerin birlikteliğiyle sürdürülebilir bir kalkınmanın olanak dışı olduğu açıktır. Bu konu neden hala anlaşılamamaktadır?

Bir kez daha söylüyoruz: Bakanlar Kurulu‘nun oluşturduğu ajans modeli, küresel krize neden olan tekelci sermayeye kamu kaynaklarının teslim edilmesinden başka bir anlama gelmemektedir. Bunu görmek için, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı toplantısına katılan uluslararası şirketlerin tablosuna bakmak bile yeterlidir.

Özetle, kurulmak istenen ajanslar, AB modeli görünümünde DB ve IMF projesidir. Siyasal iktidara çağrımız, yargı “dur” demişken durmanızdır. Aksi halde, sonuçları ağır olan bu projenin de altında kalacaksınız.

Herkes bilsin: TMMOB, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


Spread the love