TMMOB ve Metalurji MO Seydişehir Alüminyum Yağması İçin Açıklama Yaptılar

Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri’nin özelleştirilmesi ile ilgili açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulamamaları nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Özelleştirme Yüksek Kurulu üyesi bakanlar tazminat ödemeye mahkum oldu. Konuyla ilgili olarak Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 28 Mart 2012 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda aralarında Tayyip Erdoğan’la birlikte Kemal Unakıtan, Binali Yıldırım, Ali Babacan, Mehmet Şimşek gibi bakanların yanı sısra üst düzey bürokratlarında tazminat ödemeye mahklum edildikleri ifade edildi.

Metalurji Mühendisleri Odası’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları başvurunun ise değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ‘Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri, bütün malvarlığı ile birlikte derhal kamuya devredilmelidir’ denilirken ‘Yargı kararlarının uygulamaması nedeniyle doğan kamusal zararlar, Başbakan ve ilgili kamu yöneticilerinin kişisel servetleriyle ödeninceye kadar hukuksal ve toplumsal mücadele’nin devam edeceği vurgulandı.

politeknik.org.tr