TMMOB Ücretli İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı Ankara Atölyeleri Başlıyor

 

Düzenlenmesi TMMOB 40. Genel Kurulu‘nda karar altına alınan ve 14-15 Kasım tarhilerinde İstanbulda gerçekleştirilecek olan TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI‘nın Düzenleme Kurulu; Kurultay öncesi 9 ilde Bölgesel Kurultay düzenlenmesine karar vermiştir.

Tüm odaların Ankara Şubelerinin ortak çalışması olarak gerçekleştirilecek toplam sekiz atölye çalışması ve işyeri toplantıları  Ankara Bölge Kurultayı‘nın hazırlık çalışmalarını oluşturacaktır.   Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarının ilki  “ÖZELLEŞTİRMENİN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ” konulu panel-forum 8 Ağustos 2009 Cumartesi günü İMO Rüştü Özel Salonunda yapılaktır.