TMMOB Ücretli-İşsiz MMŞP Ankara Yerel Kurultayı Yapıldı

Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Ankara Yerel Kurultayı, 24 Ekim 2009 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Çok sayıda katılımcının yer aldığı Ankara Yerel Kurultayı’nda, atölye sunumları, atölye forumları, serbest kürsü düzenlendi. 180 imzalı katılımcı olan Kurultay’da açılış konuşmaları ardında atölyeler sonuç metinlerini ve atölyelerdeki önergeleri sundular.Her atölye sunuşundan sonra atölye konusu ile ilgili forum düzenlendi.  Atölye sunuşları ve forumların ardından, serbest kürsü düzenlendi. Tüm önergeleri yazılı olarak kabul eden Divan , önergeleri kürsüden okudu ve Kurultay Yürütme kurulunun aldığı karar doğrultusunda tüm önergelerin İstanbul Kurultayı’na taşınacağını belirtti.

Toplantı, Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Ankara Yerel Kurultayı Yürütme Kurulu adına Serap Kurt‘un açılış konuşması yapmasıyla başladı. Kurt özetle şöyle konuştu ; ” TMMOB‘nin üye profilinin yüzde 80‘ini oluşturduğunu düşündüğümüz ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını tartışmak çözüm önerilerini geliştirmek ; TMMOB örgütlüğünü yaygınlaştırmak için sürdürülen çalışmalarda katılım mekanizmalarını aktifleştirmek hedeflenmiştir. İl toplantılarını hazırlamamızda bizi konuk eden çalışmalarda yoğun emek harcayan iş yeri temsilcilerimiz, il temsilcilerimiz sendika temsilcisi arkadaşlarımıza tüm atölye çalışan arkadaşlarımıza yürütme kurulu adına teşekkür ediyorum. Bugün burada yapılacak tartışma ve öneriler 14-15 Kasım‘da İstanbul‘da yapılacak merkezi kurultaya aktarılacak.”

TMMOB Ankara İKK Sekreteri,Ramazan Pektaş, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘nun TMMOB ile ilgili hazırladığı raporu kastederek, TMMOB örgütlülüğünün bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra da yapacağı şeylerden rahatsız olanların, TMMOB aleyhine kamuoyunu oluşturmaya çalıştığını belitti. Ramazan Pektaş şunları söyledi, “Aleyhimizde kamuoyu oluşturmaya çalışsınlar. Hiç önemli değil. İstisnasız en tepeden en aşağıya kadar hepimize düşen sorumlulukları var. Herkesin atacağı adımın, söyleyeceği sözün TMMOB örgütlülüğüne zarar verip vermeyeceğini, düşünerek başkasını elini güçlendirecek söz ve hareketlerden sakınması gerekiyor. TMMOB örgütlülüğünün bu kültüre zaten sahip olduğuna inanıyorum.”

Ücretli ve İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı Merkezi Yürütme Kurulu adına TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Dağhan“Ankara Bölgesel Kurultayı‘nda baştan sona kadar nefes almadan bu etkinliği gerçekleştirmeye çalışan yürütme kurulu düzenleme kurulunda emeği geçen tüm arkadaşları kutlamak istiyorum. Örnek bir çalışmadır. Bu arkadaşlar neredeyse bu etkinliklerle yatıp kalktılar. TMMOB camiasında emek en büyük değerdir anlayışı doğrultusunda bu arkadaşlarımı bir kere daha kutluyor teşekkür ediyorum” dedi.

Kurultaya konuk olarak katılan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tuğrul Çulfa, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği adına Genel İş Sendikası Koordinatörü Serhat Salihoğlu‘nun konuşmalarının ardından Kurultay Divanı oluşturuldu. Divan Başkanlığı‘na TMMOB Ankara İKK Sekreteri EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş getirildi.

Divanın oluşturulmasının ardından, Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Ankara Yerel Kurultayı Yürütmesi‘nden EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ömürhan Soysal, “Ankara Yerel Kurultayı Çalışmaları” hakkında bilgi sundu. Soysal  şöyle konuştu:’Nasıl bir süreçten geçtiğimizi, nasıl bir Türkiye profilinde bu kurultayı gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. İç Anadolu Bölgesi her ne kadar sanayi ağırlıklı bir bölge olmasa da krizin etkilerini çok yoğun olarak yaşayan bir bölge. Marmara ve Ege‘den sonra işten çıkartmalar en yoğun olarak İç Anadolu Bölgesi‘nde yaşandı. Toplam istihdamdaki daralmaya baktığınızda 440 bin düzeyinde bir azalma-daralma görüyoruz. Böylesine yoğun ekonomik krizin yaşandığı süreçte mühendis, mimar ve şehir plancıları da olumsuz etkileniyor. 2009 Haziran ayında İş Kur‘da iş arayan mühendis, mimar, şehir plancıları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 33 artış gösteriyor. 2008 yılında KPSS‘ye giren mühendis, mimar, şehir plancısı sayısı 54 bin 805 iken bu sınavla beraber açılan kadro sayısı 1950 olduğunu o sınava girenlerin sadece yüzde 3.6‘sının istihdam edildiğini görüyorsunuz. 1980 sonrası uygulamaya konulan ve son siyasi hükümetle beraber tavan yapan özelleştirmelerin yoğun olarak yaşandığı, kamu kavramının dillerimizde yer almayacağı sürece doğru gidiyoruz. Türkiye‘nin genel profiline baktığınızda toplam 132 üniversitede yılda 30 binden fazla mühendis, mimar, şehir plancısının mezun olduğunu görüyoruz. Tüm bu ekonomik kriz içinde kurultayımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Ücretli ve işsizlerin sayısına batkımız zaman TMMOB‘ne bağlı üyelerin 63.7‘sinin ücretli çalıştığını veya işsiz olduğunu görüyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından atölye sunumlarına ve atölye forumlarına geçildi. Ankara Yerel Kurultayı‘nda oluşturulan bir heyet İzmir Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş.‘den atılan işçileri desteklemek amacıyla Abdi İpekçi Parkı‘na gitti. Burada yapılan konuşmalarda, direnişteki Kent A.Ş. işçilerine destek verildi.

8 atölye sunuşu ve forumlardan sonra  düzenlene serbest kürsüde konuşan Kaya Güvenç , mühendisleri ilgilendiren birçok kavramın bu kurutay çerçevesinde bu kadar net konuştuğunu belirtti.

Sonuç bildirgesi hazırlama komisyonu önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Ankara Yerel Kurultayı Sonuç Bildirgesi‘ni hazırlama kararı aldı.

 

Ankara Yerel Kurultayı Hazırlık Çalışmaları


Ankara Bölge Kurultayı‘na kadar çalışmaları sürdürmek, tartışma platformları oluşturmak ve Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının aktif birer katılımcı olarak kurultayla ilişkisini sağlamak amacıyla illerde hazırlık çalışmaları (toplantı,panel..) ve belirli konularda atölye çalışmaları yapıldı.Konya, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Afyon, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir  yerel toplantılar yapıldı. Kurultaya hazırlık kapsamında; atölye çalışmaları, bülten hazırlanması, söyleşi/panel/forum, işyeri toplantıları, anket, Odalardaki üye envanteri çalışması yapıldı. ‘Kurultay’ın Seyir Defteri’ 2 baskı yaptı ve oda üyelerine dağıtıldı. ÜİMMŞP anket çalışması yapılması kararlaştırıldı ve anket tüm odalarda yapıldı, değerlendirmesini İstanbul’daki Kurultay’da sunulması amaçlanıyor.

 

İL HAZIRLIK TOPLANTILARI:

3 Ekim 2009 tarihinde Konya ve Aksaray’da Prof. Dr. Yüksel Akkaya’nın katılımı ile “Mühendisler için gelecek var mı?” panel/forumu düzenlendi. 4 Ekim 2009’da  Yozgat’ta, 11 Ekim’de Kırıkkale’de  toplantı düzenlendi. 11 Ekim’de Afyon’da Gıda Mühendisi Kemal Zeki Taydaş ve Maden Mühendisi Erşat Akyazılı’nın katılımı ile “Ekonomik Kriz ve Etkileri” başlıklı panel/forum düzenlendi. 17 Ekim ‘de Eskişehir’de Yapı Yol-Sen Eskişehir Şube eski Başkanı İbrahim Akgün ve İnşaat Mühendisi İbrahim Akgün’ün katıldığı Eskişehir İKK Sekreteri Derya Özkar’ın yönettiği “Örgütlenme” başlıklı panel/forum düzenlendi.

İl hazırlık toplantılarından çıkan ortak tespitler:
– Oda aidat uygulamalarının incelenmesi ve uygulamada birlik sağlanması
– Üye-Oda ilişkilerini arttırıcı etkinliklerin yapılması
– Mühendislik, mimarlık hizmetlerini ve geleceğini ilgilendiren her tür mesleki ve toplumsal konularda çıkacak yasa-yönetmeliklerde TMMOB’den görüş alınması, görüş alınmasının yasal zeminde zorunluluğunun sağlanması
– Meslek disiplinleri arasında gelişen iş bölümünün TMMOB tarafından netleştirilmesi ve Odalar arası meslekçi tartışmaların önlenmesi
– Yetkin, yetkili, uzman mühendislik uygulamalarından vazgeçilmesi, yarattığı sıkıntıların değerlendirilmesi
– Üyelerin büyük bir çoğunluğunun SMM olmasından kaynaklı olarak Odalar tarafından belirlenen asgari ücret ve fatura uygulamasının sıkıntıları
– Özel sektörde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarına uygulanan ücret eşitsizliği
– Kurumlar arası ücret farklılığının büyük sorun oluşturduğu (Teknik elaman-Teknik olmayan eleman)‏
– Özlük haklarında kurum içi eşitsizliklerin olduğu (Sözleşmeli-kadrolu)‏
– Sözleşmeli mühendisler için özlük hakları ve maaş problemlerinin olduğu
– Odaların kamu üzerinde etkili olması gerektiği
– Belediyelerdeki aksaklıklara TMMOB’nin, İç İşleri Bakanlığı kanalıyla müdahale etmesi gerektiği
– Odaların üyelerin arkasında olması gerektiği, teknik geziler vs gibi konularda Odaların ödenek yetersizliği gibi nedenlerle üyelerini geri çevirmesinin üye Oda ilişkilerini zayıflattığı
– Üyelerden aidat alındığı ancak hizmet götürülmediği
– Oda faaliyetlerinin ücretli olması yüzünden katılım sağlanamadığı
– Bilirkişilik seminerlerine yüksek ücret nedeniyle katılım sağlanamadığı ve Odaya sorulmadan mahkemelerce bilirkişi atandığı
– Kamuda çalışan mühendislerin idari görevlere geldikleri zaman artık teknik personel olmaktan çıkıp idari pozisyonda oldukları için teknik statütelerini yitirdikleri, olayları değerlendirmekte ve algılamakta sıkıntı çektikleri
– Ücretli çalışan mühendisler için temel sorununun işsizlik ve iş güvencesizliği olduğu, bu yüzden de mesleğe saygının kalmadığı
– Kamuda ücretli işsizlik olduğu, serbest piyasada ise belge kiralayan, üretmeyen çok düşük fiyatlara proje çizen mühendisler olduğu, özellikle yeni mezunların ve emeklilerin piyasayı kırdığı
– Mühendis çalıştırmanın yasal zorunluluklarının araştırılması gerektiği ve TMMOB’nin bu konuda baskı oluşturması gerektiği
– Belediyelerde gerekli teknik kontrollerin sağlanmasının ya da gerekli teknik personelin sağlanması konusunda TMMOB’nin yaptırım uygulaması gerektiği
– Odalar arası ilişkilerin zayıf olduğu, Odaların temsilcilerinin biraraya gelemediği, birlikte iş yapma kültürünün olmadığı
– Asgari ücretlerle ilgili meslek odalarının ortaklaşması gerektiği
– Odaların hukuki danışmanlık hizmeti vermesi gerektiği
– TMMOB’nin yeni açılan üniversite ve bölümler hakkında daha etkin bir rol oynaması

 

İşyeri Toplantıları:

Çevre ve Orman Bakanlığı ,MTA,EİEİ,DSİ,Havelsan (Merkez ve Ar-Ge Binası) ve İller Bankası’nda işyeri toplantıları düzenlendi.

 

ATÖLYE ÇALIŞMALARI:

– Atölye 1 (Maden MO’nın sekreteryalığında)- Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücreti ve ücret, özlük hakları ve iş güvencesi…4 toplantı gerçekleştirdi.
– Atölye 2 (ŞPO Ankara Şubesi’nin sekretaryalığında)- Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve etkileri…1 panel/forum gerçekleştirildi.
– Atölye 3 (Ziraat MO’nın sekreteryalığında, KMO’nın raportörlüğünde)- İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerinde etkileri…1 panel/forum gerçekleştirildi.
– Atölye 4 (MO Ankara Şubesi sekretaryalığında)- Ücretli çalışan ve işsiz kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri…6 toplantı gerçekleştirildi.
– Atölye 5 (EMO Ankara Şubesi sekretaryalığında)- Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri…1 panel/forum ve 5 toplantı gerçekleştirildi.
– Atölye 6 (İMO Ankara Şubesi sekretaryalığında ve Jeofizik MO sekretaryalığında)- Anadolu’da ve Ankara’da mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı ve çalışma koşulları…Ankara’da ve Kayseri’de birer panel/forum gerçekleştirildi.
– Atölye 7 (ÇMO Ankara Şubesi sekreteryalığında, Peyzaj MO’nın raportörlüğünde)- Çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri…6 toplantı gerçekleştirdi.
– Atölye 8 (JMO ve Gıda MO’nın sekreteryalığında)- Ücretli çalışan ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlenmesi…1 panel/forum ve 6 toplantı gerçekleştirdi.