TMMOB Su Raporu Mart 2009

Emperyalistlerin Dünya Su Forumu’na karşı TMMOB’nin görüşlerinin aktarıldığı Su Raporu yayınlandı.  

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ………………………………………………………………………………………….. 7

İLK SÖZ…………………………………………………………………………………………. 9

1. SU……………………………………………………………………………………………. 11

1.1. Su Yaşamdır…………………………………………………………………………….. 12

1.2. Su Sağlıktır………………………………………………………………………………. 14

1.3. Su Haktır…………………………………………………………………………………. 14

2. SUYUN TİCARİ META HALİNE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI…………………. 16

2.1. Küresel Etkiler………………………………………………………………………….. 17

2.1.1.Birleşmiş Milletler.……………………………………………………………………. 17

2.1.2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü …………………………………………. 17

2.1.3.Dünya Bankası………………………………………………………………………… 17

2.1.4. Avrupa Birliği………………………………………………………………………….. 18

2.1.5.Dünya Su Konseyi……………………………………………………………………. 19

2.1.5.1. Dünya Su Forumu…………………………………………………………………. 20

2.2.Uluslararası Toplantı Çıktıları…………………………………………………………. 21

2.2.1. Stockholm Deklarasyonu………………………………………………………….. 21

2.2.2. Dublin Beyanı…………………………………………………………………………. 21

2.2.3. Rio Deklarasyonu ve Gündem 21.……………………………………………….. 21

2.2.4. Binyıl Kalkınma Hedefleri, Bonn Konferansı ve Johannesburg Dünya Zirvesi.22

2.2.5. Sermaye Örgütlerinde DSK Politikaları .……………………………………….. 22

3. TÜRKİYE’DE SU HİZMETLERİ………………………………………………………… 23

3.1. Su Hizmetlerinde Merkezi durum…………………………………………………… 24

3.1.1.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü………………………………………………….. 24

3.1.2. İller Bankası…………………………………………………………………………… 24

3.1.3. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü…………………………………………………. 25

3.1.4. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü……………………………………. 25

3.1.5 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı……………………………………………………….. 25

3.1.6. Çevre ve Orman Bakanlığı………………………………………………………….. 25

3.1.7. Sağlık Bakanlığı.…………………………………………………………………….. 25

3.2.Su Hizmetlerinde Yerel Durum.………………………………………………………. 26

3.2.1.Büyükşehir Belediyeleri………………………………………………………………26

3.2.2.Belediyeler……………………………………………………………………………… 26

3.2.3.İl Özel İdareleri………………………………………………………………………… 27

3.2.4.Köyler.………………………………………………………………………………….. 27

3.2.5. Yerel Örgütler…………………………………………………………………………. 28

3.2.5.1. Sulama Birlikleri…………………………………………………………………… 28

3.2.5.2. Sulama Kooperatifleri…………………………………………………………….. 29

3.3. Türkiye’de Su Hizmetlerinin Görünümü……………………………………………. 30

3.3.1.Sulama Yönetimi ve Katılımcı Özelleştirme Projesi…………………………… 31

3.3.2. Sulama Altyapı Kredilerinde Dünya Bankası Koşulları………………………. 32

3.3.3. “Yerli” Sermaye Ne Diyor?…………………………………………………………. 33

3.4.Sular Hakkında Kanun ve Yönetmelikler…………………………………………… 33

3.5.Hukuksal Durum………………………………………………………………………… 34

3.6. Su Hizmetlerinde Kurumsal Dönüşümler………………………………………….. 34

4. TÜRKİYE’DE SU KİRLİLİĞİ…………………………………………………………….. 37

4.1. Kullanılmış Sulara ilişkin Arıtma Hizmetleri………………………………………. 37

4.2. İçme Suyu Arıtma Hizmetleri………………………………………………………… 38

5.TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE KULLANIMI……………………………………….. 40

5.1. Türkiye Suları……………………………………………………………………………. 41

5.2. Sektörel Su Kullanımı…………………………………………………………………. 42

5.2.1. Sanal Su………………………………………………………………………………. 42

5.2.2. Tarımsal Üretimde Su Kullanımı………………………………………………….. 43

5.2.2.1 Suyun Yanlış Kullanımı ve Tuz Birikimi, Çölleşme………………………….. 45

5.3. Gıda Güvenliği…………………………………………………………………………… 45

6. JEOTERMAL VE MİNERALLİ SULAR……………………………………………….. 46

6.1. Jeotermal Su Kaynakları……………………………………………………………… 46

6.2. Doğal Mineralli Su Kaynakları……………………………………………………….. 47

7. SU SORUNLARI VE İKLİM DEĞİŞİMİ……………………………………………….. 48

7.1. Kullanılabilir Su Potansiyelinin Değişimi………………………………………….. 49

8. PLANLAMA, PEYZAJ ve SU KAYNAKLARI……………………………………….. 51

8.1.Rant Odaklı Kentsel ve Sektörel Gelişmenin Su Kaynaklarına Etkisi……….. 51

8.2.Peyzaj Plan ve Uygulamalarının, Su Kaynaklarının Korunmasına Etkisi……. 53

8.3.Kentler İçin Seçilen Bitki Türlerinin İklime Uyumu ve Sulama Yanlışları…….. 55

9. ELEKTRİK ENERJİSİNDE SU…………………………………………………………. 56

9.1. Su ve Elektrik (Hidrolik Elektrik Santralleri)………………………………………. 56

9.2. Yap İşlet Devret…………………………………………………………………………. 57

9.3. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Yasası ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması……. 58

10.KENTSEL SU HİZMETLERİNDEN ÖZELLEŞTİRME ÖRNEKLERİ……………. 60

10.1. Su ve Türkiye………………………………………………………………………….. 61

10.1.1.Antalya………………………………………………………………………………… 61

10.1.2.Çeşme-Alaçatı……………………………………………………………………….. 62

10.1.3.İzmit-Kocaeli…………………………………………………………………………. 62

10.1.4.Bursa………………………………………………………………………………….. 63

10.1.5.Çorlu-Tekirdağ……………………………………………………………………….. 63

10.1.6.Güllük-Bodrum………………………………………………………………………. 63

10.1.7.Ankara…………………………………………………………………………………. 64

10.1.8.Edirne………………………………………………………………………………….. 65

10.1.9.Kütahya……………………………………………………………………………….. 65

10.1.10. Türkiye’nin Tamamı………………………………………………………………. 66

10.2. Su ve Dünya…………………………………………………………………………… 66

10.2.1.Meksika……………………………………………………………………………….. 66

10.2.2.Şili……………………………………………………………………………………… 66

10.2.3.Bolivya…………………………………………………………………………………. 66

10.2.4.Peru……………………………………………………………………………………. 67

10.2.5.Endonezya……………………………………………………………………………. 67

10.2.6.Güney Afrika Cumhuriyeti…………………………………………………………. 67

10.2.7.Filipinler-Manila……………………………………………………………………… 67

10.2.8. İngiltere……………………………………………………………………………….. 68

10.2.9. Fransa………………………………………………………………………………… 68

10.3. Su Rüşveti……………………………………………………………………………… 68

11. KAMU ZARARI PROJELERDEN BAZI ÖRNEKLER…………………………….. 68

11.1.Melen Suyu…………………………………………………………………………….. 69

11.2.Kızılırmak Suyu………………………………………………………………………… 70

11.3.Ilısu Barajı Projesi……………………………………………………………………… 72

11.4.Munzur Projesi…………………………………………………………………………. 72

11.5.Yortanlı Baraj Projesi…………………………………………………………………. 72

12. SON SÖZ…………………………………………………………………………………. 73

KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………… 76 

 

Raporu indirmek için tıklayınız.