TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı Marmara Bölge Çalıştayı Yapıldı

21-22 Kasım 2009 tarihleri arasında yapılacak olan TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’na yönelik 6 bölgede yapılması planlanan bölge hazırlık toplantıları başladı. Bölge çalışmalarının ilki olan “Marmara Bölge Çalıştayı” 7 Haziran 2009 Pazar günü Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapıldı.

Çalıştay, 76 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi. Çalıştaya İstanbul, Bursa ve Kocaeli’den Çevre, Elektrik, Fizik, Gıda, Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Maden, Makina, Metalurji, Orman, Tekstil ve Ziraat Mühendisleri, Mimar, Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancıları ile YTÜ, İTÜ, Mimar Sinan, Işık ve Maltepe üniversitelerinden akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kurultay sekreterliğini yapan EMO İst. Şube YK Yazmanı ve Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Boran Başak Koç’un açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay, katılımcıların aktif olarak yer aldığı atölye çalışmalarıyla devam etti. “Mühendislik/Mimarlık/Şehir Planlama eğitiminde Cinsiyetçilik”, “Cinsiyetçi İşbölümü/İşyeri Pratikleri”, “Kapitalist Krizin Kadın Mühendis, Mimar, Şehir Plancılara Etkisi” ve “TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi” başlıklarını içeren 4 atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çalıştayın son bölümünde, 4 atölyenin çalışmalarının sunumu atölye moderatörleri tarafından yapıldı ve kurultaya yönelik ilk önerge taslakları açıklandı.