TMMOB ile SGK Arasında Protokol İmzalandı

TMMOB ile SGK arasında, ücretli mühendislerin TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretle çalışmalarını sağlayacak protokol imzalandı

Bugün (31.07.2012) imzalanan protokol ile TMMOB ve Odalar tarafından belirlenen mühendis asgari ücretinin altında çalışmanın/çalıştırılmanın önüne geçileceği gibi ücretli mühendislerin SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılması sağlanacak.

2009 yılında gerçekleştirilen TMMOB 1. Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı, ücretli çalışanların güvenceli çalışma mücadelesi için somut yol haritası belirlemiş, Kurultay tartışmaları ve Kurultay’da alınan kararlar TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda görüşülmüştü. EMO Ücretli-İşsiz Mühendisler Daimi Komisyonu; Kurultay’da alınan kararların takipçisi olarak çalışma programı oluşturmuş, öncelikle ücretli mühendisler için insanca yaşam ücreti olarak tariflenen asgari ücret belirlenmesi ve SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmesine ilişkin çalışmalarını başlatmıştı. Bu kapsamda SGK ile protokol imzalanması hedefiyle EMO ile başlatılan ve 2 yıla yayılan görüşmeler, son süreçte İMO, MMO ve MO ile birlikte sürdürülmüş ve TMMOB ile SGK arasında bugün itibariyle protokolün imzalanmasını sağlamıştır.

Ücretli mühendis, mimar, şehir plancılarının düşük ücretlerle çalıştırılması ve SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi, çalışma yaşamında sıklıkla yaşanan sorunlar arasında yer alıyor. TMMOB ile SGK arasında imzalan protokol güvencesiz çalışma biçimleri olarak sıralanabilecek bu sorunlara karşı mücadele için önemli bir adım olmakla birlikte protokol sonrası çalışmaların sürmesi ile TMMOB ve Odaların ücretli mühendislerle olan bağlarını sıkılaştıracak bir zemin oluşacak.

politeknik.org.tr