TMMOB Genel Kurulu’nda Kurultay Kararlarına Sahip Çık Çağrısı

Ankara’da TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nı örgütleyen TMMOB üyeleri, ücretli ve işsiz meslektaşlarına Genel Kurul’a ve Kurultay kararlarına sahip çık çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada geçtiğimiz dönem yapılan kurultayın TMMOB düzleminde ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarıyla teması sağlayarak, çalışma yaşamında yaşanan sorunların farklı öneriler getiren kararlar eşliğinde TMMOB’nin gelecek dönem çalışma programına ışık tuttuğu ifade edildi. Kurultayda alınan kararların, TMMOB Genel Kurul Kararlarına dönüşmesi için tüm ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları 27-30 mayıs tarihlerinde yapılacak TMMOB Genel Kurulu’na davet edildi.

Açıklama, geçtiğimiz dönem TMMOB’deki en önemli etkinlik olan kurultayın sahiplenilmesi ve yeni dönemin kurultaydan çıkan sonuçlara göre şekillenebilmesi için önemli bir anlam taşıyor.

 politeknik.org.tr

Açıklamanın tam metni:

TMMOB Genel Kurulu’na Doğru…

14-15 Kasım 2009’da İstanbul’da yaklaşık 800 Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı’nın katılımıyla gerçekleştirilen TMMOB Ücretli ve İşsiz Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları Kurultayı tüm Türkiye de yaklaşık 9 aylık bir çalışma ile örülmüştür.

Kurultay hazırlıkları kapsamında sekiz bölgede (Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Zonguldak) çeşitli çalışmalar yürütülmüş, hazırlık toplantıları, işyeri toplantıları, paneller ve forumlar düzenlenerek yerel kurultaylarda tartışılmış ve buralardaki konular İstanbul’daki kurultaya taşınmıştır.

Tabandan tavana bir örgütlenme modeli ile çalışmanın genelinde işsizlik, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, özlük haklarının gaspları konularında yapılan tartışmalar, çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısının süreci anlamasını ve sürece katılmasını sağlamıştır. Kurultay aracılığı ile TMMOB ve bağlı Odaların üyelerinin, emekçi mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarına odaklanma zemini oluşmuştur.

Örgüt içi demokratik mekanizmaların önünü açan bir TMMOB için, mevcut sorunlar, bağlı Odalarda ve TMMOB içerisinde sorumluluk sahibi olması gereken ancak örgütle olan ilişkileri eksik ve sıkıntılı olan ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları tarafından değerlendirilmiş, bu sorunlara yönelik çözümlerin üretilmesi, değişen üretim süreçlerine ve ilişkilerine dair TMMOB ve bağlı birimlerinin örgütsel yapılarının yeniden gözden geçirilmesi sağlanmıştır.

Kurultayın amacına uygun olarak ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları ile ortak platformlar kurulması, TMMOB ve Odalarında kendilerini ve sınıfsal konumlarının gündemini ifade edememe gerekçeleri tartışılmıştır.  Kurultay, bu yönleriyle emeğe yönelik saldırılara karşı örgütlü bir güç olarak TMMOB’nin toplumsal mücadele alanındaki yerini büyütmesi anlamında önemli bir araç olmuştur, olacaktır.

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı özel ve kamu çalışanları ile işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak bir mücadele hattında yer almaları gerektiğini göstermiş, örgütlenme konusunda pek çok araç önerilmiştir.

Kurultay kararlarında da yer alan “Ücretli Çalışan ve İşsizler Komisyonları”nın tüm birimlerde ve TMMOB’de kurulması ve çalıştırılması önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek örgütlenme çalışmalarının büyüyerek devam etmesinde önemli bir etken olacaktır.

Özetle; 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde TMMOB tarafından düzenlenen ve yaklaşık 800 katılımcısıyla belki de TMMOB’nin en katılımcı, en coşkulu Kurultayı kararlarına, tüm delegelerimizin ve örgütümüzün sahip çıkmasını ve uygulanması yönünde gerekli kararların alınmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Üyesi Ücretli ve İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları