Genel Kurul Katılımcıları Maden Emekçilerine Sokakta Sahip Çıktı

TMMOB Genel Kurulu’nun 41. Genel Kurulunun ilk gününde Maden Mühendisleri Odası delegasyonunun önerisi ile gündeme gelen, son dönemde özelleştirme ve taşeronlaştırma sonucu maden kazalarında ölen maden emekçilerini anma eylemi Genel Kurulun üçüncü günü öğlen saatlerinde gerçekleştirildi.


Genel Kurulun başından itibaren tüm Maden MO delegeleri kollarına siyah bant takarak Zonguldak’taki iş cinayetinde hayatını kaybeden 2 meslektaşlarına ve diğer maden emekçilerine sahip çıkmışlardı. Daha sonra bu tavır üç gün boyunca, konuya duyarlılık gösteren tüm katılımcılar tarafından sahiplenilmişti.

29 Mayıs günü saat 12.30’da Genel Kurul salonundan çıkan delegeler TMMOB pankart ve flamaları ile Ankara Olgunlar Sokaktaki madenci anıtına kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptılar. Yürüyüş boyunca “Madenci ölümleri kader değildir”, “Taşeron ölümdür ölümleri durdurun”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları atıldı. Madenci anıtının üzerine TMMOB 41. Genel Kurul delegeleri adına siyah çelenk konuldu. Divan Başkanı Nevzat Uğurel ve Maden Mühendisleri Odası YK Başkanı Mehmet Torun birer konuşma yaptı. Mehmet Torun, “Bu hükümete son uyarımızdır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde maden mühendisleri ve TMMOB olarak çok daha etkin eylemler yapacağız. Bugüne kadar yaptığımız bütün uyarıları hükümet dikkate almadı” dedi.

Eylem, katılımcıların Genel Kurul salonuna geri dönmesi ile son buldu.

Eylemden sonra Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ile maden kazaları ve TMMOB üzerine kısa bir söyleşi yaptık.

Politeknik: Son dönemde sıkça yaşanan maden kazalarının temel nedeni nedir ?

Mehmet Torun: Ülkemizde son 6 ayda 3 tane birden çok ölümlü maden kazası oldu. Bunlar hepimizi çok üzdü.
1982’den beri başlayan özelleştirme süreci ile beraber bir çok alanda esnek iş ilişkileri, üretim ilişkileri oluştu. Bunun akabinde son dönemde çıkan iş kanunu ve maden kanunu ile beraber madenlerde başlayan taşeronlaştırma; maliyeti düşürmek için eğitimsiz-deneyimsiz personel çalıştırmayı ve yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmayan bir çalışma anlayışını beraberinde getirdi. Bir de denetimlerin azaltılması bu kazaları getirdi.
Ülkemizde yaşanan kazaların % 98’i önlenebilir kazalardır. Yüzde ikisi ise kaçınılmaz kazalardır. Bu anlamda kazalar kesinlikle kader değildir.  Ülkemizde yaşanan kaza oranları dünya ortalamasının çok üzerinde, kaza oranları açısından önde gelen ülkelerden biriyiz. Örneğin Polonya Türkiye’nin 3 katı kömür  üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen Türkiye’den  çok daha az ölümlü kaza yaşanmıştır.

Politeknik: Bugün Genel Kurul katılımcıları ile birlikte “bu son uyarıdır” dediniz. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki dönem ne yapılmalı.

Mehmet Torun: Maden Mühendisleri Odası delegelerinin önergesi ile TMMOB Genel Kurulu bugün bu eylem kararını aldı. Bu karardan dolayı Genel Kurul delegelerine teşekkür ediyorum. Maden Mühendisleri Odası olarak önümüzdeki süreçte gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için gerekli çabayı göstereceğiz. Üyelerimizle birlikte sokakta ve üretim alanlarında, üretimden gelen gücümüzü kullanarak ve sadece Maden Mühendisleri Odası olarak değil tüm TMMOB birimleri ve emek örgütleri ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.

Politeknik: Buradan hareketle TMMOB’un bugün göstermiş olduğu tavır ve eylemlilik, TMMOB üyelerinin Birlik’ten beklediği pratiği yansıttı. TMMOB’nin önümüzdeki dönem nasıl bir pratik izlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

Mehmet Torun: Ben TMMOB YK üyesi değilim. Ancak TMMOB’nin mücadeleci yapısını koruması, geliştirmesi, sokakta ve hayatın her alanında üyeleri ile birlikte mücadelenin içinde olması gerektiğini düşünüyorum.

Politeknik: Teşekkür ederiz.

 

politeknik.org.tr