TMMOB Genel Kurulu’nda 3. Gün: Komisyona rağmen geçen önergeler

TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu’nda 3. gün tüzük, yönetmelik değişiklikleri ve karar önergelerin tartışılması ve oylanması ile devam edildi.

Genel kurulun üçüncü gününde ilk olarak yönetim kurulu kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermeye çalıştı. Soma’ya neden gitmediğini “Sekretaryasını” göndermekle açıklamaya çalışan Mehmet Soğancı, Haziran İsyanı’nın tarihlerine gelen genel kurul tarihleri eleştirilerine de değinmedi. Soma’ya giden TMMOB YK üyesi H. Can Doğan ise yönetim kurulu adına orada olduğu ama artık Soma’ya gitmenin ailelerin acılarını tazelemek anlamına geleceğini “Taş yerinde ağırdır” gibi tuhaf bir açıklamayla anlattı. Onlarca eleştiriyi sadece soyut “birlik” çağrısıyla ve TMMOB’nin heterojen yapısıyla geçiştirmeye çalışan 42. Dönem Yönetim Kurulu aklamanın ardından dönemini tamamladı.

Genel kurulda daha sonra önergelere geçildi. Geçtiğimiz dönemki genel kurulların aksine bir çok öneri, TMMOB yöneticileri ve bazı oda başkanlarının reddine yönelik yönlendirmelerine rağmen, genel kurul delegeleri tarafından kabul edildi. Önergeler kabul edildikçe bu kararların aksine görüşleri olan birkaç oda başkanı ve delege ise salon içerisinde ve dışarısında bağırmaya başlayarak delegelerini salona çağırdı.

“Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret Kurultayı” düzenlenmesine dair önerge kabul edilmeyerek konuyla ilgili komisyon kurulmasına karar verildi. TMMOB yönetim kurullarında en fazla üç dönem görev yapabilme önergesi kabul edildi. TMMOB genel kurullarında delege olabilmek için meslekte on yıl şartının uygulanmasının kaldırılması kabul edildi. TMMOB bünyesinde iş cinayetlerine karşı bir bilirkişi heyetinin oluşturulmasına dair verilen önerge reddedildi.  TMMOB Kadın Kurultayı’nda alınan kararların uygulanmasına dair önerge kabul edildi. Önümüzdeki dönemde İşçi sağlığı  ve iş güvenliği’da dair bir kurultay yapılmasına dair önerge de kabul edildi.

Önerge görüşmelerinden sonra genel kurul katılımcıları Güvenpark’a yapılan Haziran İsyanı’nın yıl dönümü çağrısına katıldı.

politeknik.org.tr