TMMOB delegelerinden, meslek onurunu yok sayan rektörler ve Bornova Belediye Başkanı hakkında disiplin kararı

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu’nda delegeler, KHK’larla akademisyenleri ihraç eden Oda üyesi rektörleri ve mesleki sorumluluğunu yerine getirdiği için şehir plancısı Özlem Şenyol Kocaer’i sürgün eden Bornova Belediye Başkanı mimar Olgun Atila’nın TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

31 Mayıs – 3 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenen TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu’nda, meslek onuru yok sayan, mesleki sorumlulukları yerine getiren meslektaşlarını cezalandıran üyeler hakkında disiplin kararları alındı. Konuyla ilgili divana sunulan önergeler oy çokluğuyla kabul edildi.

Saray’ın KHK sever rektörlerine disiplin kararı
TMMOB delegeleri, bilimi, mesleğini, barışı savunan KHK’lerle ihraç edilmesinde rol oynayan mühendis rektörlerin TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi üyesi ve Muş Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Deniz Kimyon daha önce de, ihraçlar konusunda etkin rol oynayan 14 üniversitenin mühendis rektörleri hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle TMMOB Yönetim Kurulu’na ve rektörlerin bağlı oldukları meslek odalarına başvuruda bulunmuştu. Kimyon’un bu kez genel kurula taşıdığı, rektörlerin TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na sevk edilmesine yönelik önerge karar altına alındı. Rektörler hakkında soruşturma açılacak.

MÜHENDİS REKTÖRLER HAKKINDA ‘MESLEKTEN MEN’ TALEBIYLE TMMOB’YE BAŞVURU

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla’da Onur Kurulu’na sevk edildi
TMMOB delegeleri, mesleki sorumluluğu gereği, İzmir’de kente zarar verecek Kültürpark projesine karşı mücadele eden Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi YK Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’e mobbing ve baskı uygulayan, Şenyol’un görev yerini değiştiren Bornova Belediye Başkanı mimar Olgun Atila’yı Onur Kurulu’na sevk etti. Delegeler, mesleki sorumlulukları, meslek onuruna sahip çıkan meslektaşlarını cezalandırmak isteyen belediye başkanına karşı disiplin yolunu gösterdi.

KENT SUÇUNA KARŞI ÇIKAN ŞEHİR PLANCISINA SÜRGÜN

BORNOVA BELEDİYESİ’NDEN ŞEHİR PLANCISI ÖZLEM ŞENYOL’A ÖNCE SÜRGÜN, ŞİMDİ SORUŞTURMA

politeknik.org.tr