TMMOB Danışma Kurulu yapıldı: ‘İşyerlerine, üniversitelere, mahallelerimize gidelim’

TMMOB 44. Dönem İkinci Danışma Kurulu dün (11 Şubat) Ankara’da düzenlendi. TMMOB’nin açıkladığı #Hayır programına Danışma Kurulu üyeleri katkılar sundu. Birçok üye işyerleri, temsilcilikler ve üniversitelerde çalışma yapma önerisinde bulundu.

TMMOB 44. Dönem İkinci Danışma Kurulu 11 Şubat’da Ankara’da düzenlendi. İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ilk arasında, TMMOB Yönetim Kurulu’nun hazırladığı #Hayır taslağı basın toplantısıyla ilan edildi. TMMOB YK üyeleri ve Oda YK Başkanları ortak açıklama yaptı.

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu: “Meslek alanlarımız ve meslek örgütlülüklerimiz için ‘Hayır’ diyeceğiz“

Açıklama sonrasında Danışma Kurulu devam etti. Danışma kurulu üyelerinden #Hayır çalışmaları hakkında öneriler geldi. Danışma kurulu üyeleri ortak mücadele vurgusu yaptı. Toplumsal muhalefet unsurlarının vereceği ortak #Hayır çalışmalarının #Hayır’ın görünürlüğü ve #Hayır diyenlerin motivasyonu, özgüveni için önem taşıdığını belirten Danışma Kurulu üyeleri illerde, ilçelerde oluşturulan #Hayır birlikteliklerine katılmak gerektiğini belirtti. Mühendis, mimar, şehir plancılarının yaşam alanlarında yürütülecek #Hayır çalışmalarına büyük katkı sunacağını belirten üyeler oldu.

‘İşyerlerine, üniversitelere, mahallelerimize gidelim’
TMMOB YK’sının taslak Hayır programına katkı Anayasa değişikliğinde Hayır’ın özellikle kararsızlara, ‘Evet’ demeyi düşünen üyelere anlatılması, üyelerin çalıştığı yerlere birebir temasların olması vurgusuyla yapıldı. TMMOB ve organlarının programının tüm illerde işyerlerinde, oda temsilciliklerinde üyelere, meslektaşlara dokunan, Anayasa değişikliğini bir bir anlatan #Hayır çalışması hedefiyle büyütülmesi önerisi yapan oda-şube YK üyeleri üniversitelerde de öğrencilerle buluşmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Danışma Kurulu’nda seçim güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalarda TMMOB’nin etkin rol alması, konuyla ilgili teknik olarak destek vermesi, üye ve yöneticilerin sandık başlarında yer alması gerektiği vurgulandı.

politeknik.org.tr