TMMOB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tehditleri bizi bu ülke için mücadeleden vazgeçiremeyecektir

24 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile Birliğimizi ve Odalarımızı kendi alt birimi olarak dizayn etmeye çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yine aynı gün yaptığı açıklamada tehditlerini sürdürüyor.

Yapılan açıklamadan anlıyoruz ki; Çevre ve Şehircilik Bakanı kısaca, “12 Eylül darbecilerinin 1983 yılında TMMOB aleyhine yaptıkları ancak bugüne kadar uygulanmayan düzenlemeleri 31 yıl sonra ben uygulayacağım, ben 12 Eylül’ün uygulayıcısıyım” diyor.

Açıklamasında TMMOB Yasası’na 12 Eylül darbecilerinin ilave ettiği maddeyi yazıyor:

“Amaçları dışında faaliyet gösteren birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar. İlgili Bakanlıkların bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birlik ve oda organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, birliğin ve odaların görevli organları tarafından uyulması zorunludur.”

Ama bilmiyor ki, amaçları dışında faaliyet göstermeyen Birliğimizi ve Odalarımızı bu tehditler korkutmaz. TMMOB bilimin ve tekniğin ışığında, tüm birikimlerini halkın yararına kullanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bu yüzden,

TMMOB her yerdedir:

TMMOB Soma’dadır; Ermenek’tedir, Zonguldak’tadır;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’ndedir;

TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarındadır,

TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’tadır;

TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’dedir;

TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’dadır;

TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerdedir.

İşte bu yüzden TMMOB AKP’nin hedefindedir.

İşte bu yüzden saraylarında yaşayanlar TMMOB’nin mücadelesine tahammül edemezler.

Bir kez daha söylüyoruz;

Meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

TMMOB Yönetim Kurulu