TMMOB Bursa Yerel Kadın Kurultayı Gerçekleştirildi

TMMOB Kadın Kurultayının Bursa Yerel Kurultayı 18 Haziran Cumartesi günü Mimarlar Odası Bursa Şube Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kurultay Bursa İKK Kadın Komisyonu Sekreteri E.Elif Güven’in ve  Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli’nin açılış konuşmaları ile başladı.

Divan seçimi sonrası divan başkanlığına Neriman USTA (EMO), divan yazmanlığına Esen OCAK (ZMO), Duygu ÖZDEMİR (KMO ) seçildi. İKK Kadın  Komisyonu tarafından kurultay için hazırlanılan  toplam 20 karar önerisinden 19’u salt çoğunluğu sağlayarak karara bağlandı.

Kararlar arasında öne çıkan başlıklar

• Kadından Sorumlu Bakanlığı’nın kaldırılarak Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığının kurulmasına karşı mücadele edilir,

• Şiddet, taciz durumlarında “kadınının beyanı esastır” ilkesinin TMMOB tarafından hayata geçirilir,

• TMMOB ve Oda birimlerinde kreş ve gece bakım evlerinin açılarak bu konuda TMMOB’nin öncü olur,

• TMMOB, ilgili yasada geçen “kadın çalışan” ibaresinden bağımsız olarak tüm işyerlerinde, OSB’lerde ve yaşam alanları olarak mahallerde ücretsiz kamusal kreşlerin açılması için  merkezi bir kampanya örgütler,

• TMMOB kadınların   ikinci sınıf yurttaşlığını  yeniden inşa eden Akp’nin gerici kadın düşmanı politikaları karşısında; gericilik karşıtlığını ana mücadele hatlarından biri olarak örgütler,

• TMMOB bölgesel asgari ücret, esnek çalışma biçimleri gibi eşitsizliğin önünü açmayı hedefleyen saldırılara karşı emek örgütleri ile birlikte mücadele etmeli; toplumsal muhalefeti güçlendirebilmek için üyelerini bu konuda bilgilendirecek eylem ve etkinlikler düzenlemelidir,

• TMMOB, Oda, Şube yönetim kurulları, genel kurul delegasyonu ve diğer organlarda cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla pozitif destek politikaları üretilerek %35 kadın kotası uygulanır,

• TMMOB Kadın Çalışma grubu, IKK Kadın, Oda kadın, şube kadın komisyonu üyeleri ve geçmişte bu organlarda çalışmış asıl ve yedek üyelerden oluşan TMMOB Kadın Meclisi kurulur, 

• Tüm kadın üyeler TMMOB 2. Kadın Kurultayının doğal delegesi olmalıdır şeklinde sıralandı. 

Kurultay, merkezi kurultaya delege olmak isteyen kadın üyelerin dilekçeleri vermesi ile sona erdi.

politeknik.org.tr