TMMOB Birimlerinden 2 Temmuz Açıklamaları

TMMOB’ye bağlı çeşitli Oda Merkezleri Sivas Katliamının 15. Yıldönümünde gericiliğe ve faşizme karşı duyarlılıklarını yaptıkları açıklamalarla gösterdiler.

Ancak TMMOB birimlerinin çoğu tarafından paylaşılan bu duyarlılığın kimi Odalarca farklı vurgularla ifade edilmesi gözden kaçmadı.

TMMOB: “Sivas’ı Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız”

TMMOB Yönetim Kurulu Mehmet Soğancı yaptığı yazılı açıklamada Sivas katliamının “aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasiye, halkların kardeşliğine, eşitliğe, özgürlüğe ve bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırı” olduğunu vurgulayarak TMMOB’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da “işçilerle, kamu emekçileriyle, gençlerle, aydınlarla seslerini, ellerini, öfke ve bilinçlerini birleştirerek omuz omuza” olacağını belirtti.

ÇMO: “2 Temmuz karanlığına geçit vermeyeceğiz”

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “O gün diri diri yakılan aydınlık yüzlerin ışığını söndürmeye, barış içinde kardeşçe yaşama hakkımızı elimizden almak isteyenlere karşı, barış için, kardeşlik için, dostluk için, yaşanabilir bir dünya ve aydınlık bir Türkiye için mücadele ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bu katliamı yaratanların ve bu vahşeti yaşatanların amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Maden MO: “Sivas katliamını lanetliyoruz”

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yaptığı kısa ancak anlamlı açıklamada “Sivas katliamını lanetliyor, yurtsever düşüncenin taşıyıcısı olan bu insanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz.” dedi.

HKMO: “Sivas’93 Unutmadık Unutmayacağız”

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası yaptığı basın açıklamasında Sivas’ı yapanların aynı zamanda “Maraş Katliamı’ndan, Çorum Olayları’ndan, Sivas Katliamı’ndan ve Hrant Dink cinayetinden, halkın birbirine düşman edilmesinden” de sorumlu olduklarını ve “özgür, eşit ve demokratik bir ülke mücadelesinde sorumlulardan mutlaka hesap sorulması” gerektiğine dikkat çekti.

KMO: “Güller Solmasın Canlar Yanmasın”

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu açıklamasında “Kimya Mühendisleri olarak, ülkemizi ortaçağ karanlığına çevirmeye çalışan her türlü bağnaz, yobaz düşünce ve eylemi dün olduğu gibi bugünde lanetliyoruz.” dedi.

İMO: “Geleceğe umutla bakmak geçmişle yüzlemekten geçer”

İnşaat Mühendisleri Odası açıklamasında “Türkiye ırkçı-gerici anlayışla hesaplaşmak zorundadır. Bugün de toplumsal hayatımızın giderek muhafazakârlaştırılmasına karşı güçlü bir direnişin yolu da buradan geçmektedir” denildi. Açıklama “Tüm meslektaşlarımızı 2 Temmuz katliamına karşı alanlara çıkmaya, anma etkinliklerinde yer alma” çağrısıyla çağrısıyla sonlandırıldı.

JMO: “Sivas’ın ışığı sönmeyecek”

Jeoloji Mühendisleri Odası açıklamasında, Sivas katliamını yapan gerici zihniyetin bugün tüm yoplumu kuşattığını belirterek “Bilinsin isteriz, bu ülkenin aydınlık insanları katledilmekle tükenmez. Bu karanlığı dağıtacak güç ve kararlılıkta olan demokrasi güçleri, bu ülkenin topraklarında inatla ışımaya devam edeceklerdir” denildi.

MMO: “2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı, 1980 Sonrası Karanlığının Ürünüdür”

Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR imzasıyla yayınlanan açıklamada Sivas katliamına yol açan yönelimin emperyalizmin “yeşil kuşak” ve “Türk-İslam sentezi” projeleriyle birlikte gündeme geldiği vurgulanarak çözümün “otoriter, liberal, muhafazakar, milliyetçi, gerici karma/sentez politikaların bir bütün olarak aşılması ile olanaklı olduğu” belirtildi.

Metalurji MO: “2 Temmuz’da alanlardayız”

Metalurji Mühendisleri Odası yaptığı duyuru ile 2 Temmuz günü Ankara ve İstanbul’daki eylemlerde yer alacağını duyurdu.

Peyzaj MO: “Dünü Unutmadık, Peki ya Bugünü?”

Peyzaj Mimarları Odası’nın ulusalcı bir söylemin hakim olduğu açıklamasında “Kurtuluş Savaşı ile kazanılmış Cumhuriyet’ın hızla tasfiye edildiği” ifade edilerek bu durumun Sivas katliamı ile bugün arasındaki “bağ”a dikkat çekti. Açıklama, “Ülkemize ve Cumhuriyete daha fazla sahip çıkmak, AYAĞA KALKMAK gerekiyor…” denilerek sonlandırıldı.

GMO: 2 Temmuz yerine Ergenekon açıklaması

Gemi Mühendisleri Odası, web sayfasında Sivas katliamı konusunda herhangi bir açıklamaya yer vermezken Oda yönetim kurulunun önceki gün gerçekleşen Ergenekon Operasyonu gözaltılarını eleştiren ve derhal yargıç önüne çıkarılmalarını talep eden bir açıklamaya yer vermesi dikkat çekti.

ZMO: Sivas katliamı yok, Ergenekon Operasyonu var

Ziraat Mühendisleri Odası web sitesinde 2Temmuz katliamı ile ilgili herhangi bir haber-açıklama yer almazken Oda yöneticilerinin aynı gün Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği önünde yapılan basın açıklamasına katıldıkları duyuruldu.