TMMOB Ankara İKK’dan açıklama: Melih Gökçek halka hesap verecek!
Spread the love

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK), yıllarca kenti, tarihi ve kültürel varlıkları, doğal alanları tahrip eden, yaptığı yolsuzluklarla kamuyu zarara uğrattığı Sayıştay raporlarıyla sabitlenen Melih Gökçek ile ilgili basın açıklaması yayımladı.

TMMOB Ankara İKK, 23 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde türlü hukuksuzluklara, talana imza atan Melih Gökçek hakkında, açıklanan Sayıştay raporları üzerine basın açıklaması yayımladı.

Ankara İKK, Melih Gökçek’in; bedelsiz verdiği parsel parsel kamu arazileri, yüksek maliyeti ve gereksiz işleviyle kamu zararına yol açan heykeller, parklar, tahrip ettiği tarihi, kültürel yapılar nedeniyle yargılanması gerektiğini vurguladı.

Melik Gökçek yıktırdığı tarihi İller Bankası Binası’nın önünde ‘’zafer’’ pozu vermişti

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) açıklamada ”23 yıllık Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde Gökçek`in kamuyu sistematik olarak zarara uğrattığı, devletin kendi organı tarafından hazırlanan Sayıştay Raporları`nda açıkça ispat edilmiştir. Geçmiş dönemde yürütülen günümüzde sürdürülen tüm yolsuzluk ve talan projelerine dair ilgili belgeler, ivedilikle tümü kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmalıdır. Kamuyu sistematik olarak zarara uğratan kamu yararını değil sermayenin çıkarını odak alan Melih Gökçek yargılanmalı, Gökçek döneminde bu hırsızlıklara ve kamu kayıplarına yol açan kamu görevlileri de yargılanmalı ve halka hesap vermelidir’’ ifadelerini kullandı.

Açıklamada, AKP iktidarının yıllarca sahip çıktığı Melih Gökçek ile birlikte Ankara’ya büyük zararlar verdiğini, Ankara’yı iktidara yakın inşaat patronlarına pazarladıklarına değinildi. Ankara İKK, iktidarın halkın varlıkları üzerinden yükselen patronlara Covid-19 pandemi sürecinde de büyük teşvikler sağlandığını, halk sağlığının, halkın geçim derdinin yok sayıldığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark için 750 milyon dolar harcandığını açıkladı

Açıklamada “AKP iktidarı döneminde devlet yönetimi her geçen gün yozlaşmakta, sermayedar ve yandaşlar haksız kazanç elde etmekte, kentler, kırlar, kültürel ve doğal değerler ‘çılgın projelerle` rant uğruna talan edilmekte, pandemi sürecinde ise halkın yoksulluğu gün geçtikçe daha da derinleşmektedir” ifadeleri kullanıldı.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK)’nın açıklaması şöyle:

BİLİMİ, HUKUKU VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNİ YOK SAYAN, RANT, TALAN VE YOLSUZLUK PROJELERİNİ YÜRÜTEN MELİH GÖKÇEK HALKA HESAP VERECEK!

AKP iktidarı döneminde devlet yönetimi her geçen gün yozlaşmakta, sermayedar ve yandaşlar haksız kazanç elde etmekte, kentler, kırlar, kültürel ve doğal değerler ‘çılgın projelerle` rant uğruna talan edilmekte, pandemi sürecinde ise halkın yoksulluğu gün geçtikçe daha da derinleşmektedir.
Sosyal medya araçları üzerinden bakanlar istifa etmiş, pandemi sürecinin başından itibaren halkın sağlığını önceleyen hiçbir önlem alınmamış, vaka sayıları kasıtlı biçimde eksik açıklanmıştır. Her gün ölen sağlık emekçilerinin talep ve uyarıları dikkate alınmamış, insan haklarını yok sayarak çalışmaya zorlanmakta, ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken, işsizlik sorunu git gide büyürken, devlet salgına, depreme, halkın karşı karşıya olduğu tüm risklere karşı alınması gereken tüm sorumluluğu halka yüklemekte ve sermayeyi odak almaktadır.

Bir yandan da ranta ve talana karşı çıkan meslek örgütlerinin yıllardır sürdürdüğü mücadeleler görmezden gelinerek kamu sistematik olarak zarara uğratılmaktadır. Merkezi yönetimin çılgın projeleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin 23 yıllık belediye başkanı İ. Melih Gökçek döneminde hız kazanan talan projeleri, meslek örgütleri tarafından açılan davalar devam ederken parsel parsel Ankara`nın bütünlüğünü parçalamış, toplumsal belleğe ve aidiyet duygusuna saldırmış, astronomik rakamlarla kamu kaynaklarının sermayedara aktarılmasına yol açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu devlet adamı Atatürk`ün, tüm Ankaralılara miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği üzerinde kaçak saraylar, duble yollar, toplumun aklıyla dalga geçerek ziyaretçi akınına uğrayacağı dile getirilen bozuk oyuncak yığını Ankapark inşa edilmiştir. Kuzey Ankara`da haksız kazanç sağlayan yapılaşmalar, Dikmen Vadisi`ni betona boğan kentsel dönüşüm uygulamaları, Mamak`ta dere kenarında afet riskine davetiye çıkaran kentsel dönüşüm projeleri, Akçalı`da ve Çukurambar`da haksız emsal artışları, Çelik Kafes`te yoğunluk artışı, tarihi Ankara Garı`nı kapatırken yapılan yeni gar binası, Sıhhıye bölgesinde kapatılan hastaneler, diğer taraftan TCDD Lojmanları`nda açılan Medipol Üniversitesi, sağlık hizmetine erişimi güçleştiren Şehir Hastaneleri, Hamamönü`nde Ankara evinin özgünlüğünü bozan sokak sağlıklaştırma çalışmaları, sermayeye peşkeş çekilen TOGO kuleleri, canavarca hislerle bir gecede katledilen ODTÜ ormanı, kültürel önemine karşın yıkılan İller Bankası, havagazı fabrikası binaları… Günümüzde de Saraçoğlu Mahallesi`nde rant projeleri, Gökçek`in Kanal Ankara Projesi`nin uygulaması olan İmrahor Vadisi`nde millet bahçesi projeleri, AKM`de millet bahçesi projesi, Ulus`ta ve daha birçok rant projesi halen devam etmektedir.

Merkezi ve yerel yönetimlerin tüm rant ve talan projelerine karşı meslek odaları yıllardır mücadele etmektedir. Hukuksal süreç devam ederken haksız biçimde yapılaşmalar tamamlanmakta, iptal edilen planlar mükerrer biçimde tekrar tekrar onanmakta ve sermayedarlar zengin edilirken, Ankara bütünü talan edilmekte ve kamu kaynakları israf edilmektedir.

23 yıllık Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde Gökçek`in kamuyu sistematik olarak zarara uğrattığı, devletin kendi organı tarafından hazırlanan Sayıştay Raporları`nda açıkça ispat edilmiştir. Geçmiş dönemde yürütülen günümüzde sürdürülen tüm yolsuzluk ve talan projelerine dair ilgili belgeler, ivedilikle tümü kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmalıdır. Kamuyu sistematik olarak zarara uğratan kamu yararını değil sermayenin çıkarını odak alan İ. Melih Gökçek yargılanmalı, Gökçek döneminde bu hırsızlıklara ve kamu kayıplarına yol açan kamu görevlileri de yargılanmalı ve halka hesap vermelidir. Tüm duyarlı kamuoyunu, şehircilik, hukuk ve bilim ilkelerini savunarak mücadele yürüten meslek odalarının yanında yer almaya ve dayanışmaya davet ediyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

politeknik.org.tr


Spread the love