Vergi yükü kalksın, insanca yaşayacak asgari ücret istiyoruz! – Politeknik

İnsanca yaşayacak asgari ücret, farklı dinamikleri barındıran çalışan tüm kesimlerin, işçilerin ortak mücadele zeminidir.

Pandemiyle birlikte geçinebileceğimiz, kendimizi yeniden üretebileceğimiz asgari ücret ihtiyacı fazlasıyla yakıcı hale gelmiştir.

Yaşamsal ve toplumsal ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bir asgari ücret, çalışma yaşamının gerçek alt sınır ücreti olmalıdır.

TMMOB’nin 2021 yılı için belirlediği mühendis, mimar, şehir pancıları asgari ücreti brüt 5750 TL’dir.

  • Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılmaları engellenmelidir. İlk önce TMMOB harekete geçmeli, asgari ücretin uygulanması için gerekli adımları mücadeleci bir çizgiyle atmalı, üyelerinin ücret koşullarıyla ilgili denetimleri başlatmalıdır.

Vergi dilimindeki düzenlemeyle ücretlerdeki vergi yükü fazlasıyla artmıştır. Asgari ücrete de vergi uygulanmaktadır.

  • Asgari ücret vergi dışı tutulmalı, ücretlerin asgari ücret tutarından vergi alınmamalıdır. Vergi dilimleri ücretlerin erimesine yol açmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Pandemi sürecinde mühendisler, mimarlar evden ve/veya ofiste, sahada çalışmaktadır.

  • Evden çalışanların artan ev içi masrafları işverenlerce karşılanmalı, bu giderler için ücretlere ek ödeme yapılmalıdır.
  • Pandemide zorunlu üretim alanları dışında tam kapanmanın sağlanmadığı bu tehlikeli koşullarda ofiste/sahada çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının, işe ulaşım dahil olmak üzere sağlıklı çalışma hakları sağlanmalıdır.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının yaklaşık %10’u pandemi sürecinde işsiz kalmıştır. Hali hazırda işsiz olan ve yeni mezun meslektaşların iş bulması çok daha zorlu hale gelmiştir. Bu kapsamda,

  • İş güvencesinden yoksun tüm mühendis, mimar, şehir plancılarına geçim ödeneği verilmeli, sosyal güvence sağlanmalıdır

Asgari ücretin belirlendiği bu süreçte bir kez daha, insanca yaşanabilir ücret mücadelesi veren tüm işçilerle yan yana olacağız.