TMMOB Ankara İKK: ‘Nükleer Müsibetler Devam Ediyor!’

Tüm Türkiye’de fay hattında bulunan Akkuyu’ya nükleer santral inşa girişimini protesto eden TMMOB Ankara İKK üyeleri ve nükleer karşıtları, 17 Mart 2011 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenleyerek Enerji Bakanı’nı  istifaya çağırdılar.
 
DSİ önünde biraraya gelen nükleer karşıtları, “Yaşamı Seçin Nükleerden Vazgeçin” pankartı arkasında,“Nükleere İnar Yaşasın Hayat”, “Akkuyu Çernobil Olmasın”, “ Nükleerci Başbakan İstemiyoruz” sloganları atarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önüne geldi.
 
Bakanlık önünde “Nükleer Karşıtı Platform” pankartı açan nükleer karşıtları adına açıklamayı TMMOB Ankara İKK Sekreteri Ramazan Pektaş okudu. Yapılan açıklamada, Çernobil Nükleer Santralinin patlamasının ardından 25 yıl sonra bu kez Japonya’da 4 kez patlama meydana geldiği ifade edilerek, “ dünyanın gözleri önünde bir nükleer santral kazası gün be gün yaşanıyor” denildi. Açıklamanın devamında, Nükleer santrallerin etkileri dikkate alındığında ölümcül ve geri dönülemez olduğu ifade edilerek, “her nesilde yaşanan kazalar, radyoaktivite ile kirlenmiş coğrafya, can kayıpları ve toplumdan gizlenen radyasyon etkisi sonrası sistemlere ek yaparak nesil yükseltmek demek insanları kobay olarak kullanmak demektir. Bunun adı da cinayettir, başka Bir şey değildir” denildi. Açıklama “Ankara‘daki nükleer karşıtları ve yaşam savunucuları olarak, ülkemizde nükleer santral istemediğimizi, bu santrallerde bir kaza yaşandığında çok geniş bir bölgeyi etkilediğini ama kimsenin buna hakkı olmadığını bir kez daha belirtiyoruz. Bugüne kadar ısrarla sürdürülen radyasyonla kirlenmiş enerji politikaları derhal terkedilsin. Enerji üretmek için ne doğayı, ne geleceğimizi kirletmeyelim. Enerji politikamız, nükleer lobilerin değil halkın sesine kulak vererek belirlensin” denilerek son buldu.
 
Basın açıklamasının ardından nükleer karşıtları hazırladıkları Enerji Bakanı istifa dilekçesi örneğini Bakanlık duvarına asarak eylemi sonlandırdılar.
 
politeknik.org.tr