TMMOB Ankara İKK: “Mafyatik Müdahale – Meşru Direniş”
Spread the love

Ankara‘da, ülkenin başkentinin göbeği denebilecek bir yerde yani Yukarı Dikmen Vadisi‘nde, 12 Şubat sabahı, yıkım ihalesini alan özel bir şirket fizibilite çalışmasını yapmak üzere özel güvenlik ve iş makineleri eşliğinde vadiye gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi yedi yıldır yıkamadığı Yukarı Dikmen Vadisi için ihale açarak yıkım işlerini taşeron bir şirkete devretmiştir. Silah, bıçak, sopa ve özel güvenlikleriyle gelen şirket yetkilileri, barınma haklarına sahip çıkan vadi halkına karşı silahların gösterildiği, küfürlerin, hakaretlerin havada uçuştuğu ve özel güvenliklerin ‘mafyavari bir tavır‘ içerisinde olduğu bir yıkım girişiminde bulunmuştur. Uzun yıllardır barınma mücadelesi yürüten vadi halkı, şirket yetkililerini vadiye sokmamış, çıkan çatışmada yaralananlar olmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi uzun zamandan beri tehditler, süre vermeler, tedirgin edici ve yıldırıcı politikalarla Vadi halkına gözdağı vermekte ve her türlü araçla şiddet uygulamaktadır. Ancak artık iş çığırından çıkmış, Belediye, Vadiye yönelik yıkım işlerini bile ihale ederek, hem kendisine yeni bir rant alanı yaratmış hem de yıkımlara direnen halka karşı mafyavari müdahalelere yol açmıştır.

Belediye yönetimi, halkın barınma sorununu düşünmek, çözmek bir yana aynı zamanda can ve mal güvenliğini de tehdit edecek uygulamalar ve müdahalelerle bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koymuştur.

Gökçek yönetiminin bu kirli ve kendince kurnaz oyunlarına Ankaralılar maalesef yabancı değildir. “Ben yaptım oldu” anlayışıyla kenti yıllardır yaşanmaz hale getiren, Dikmen‘de evlerini savunan insanları kendi gazetesinde afişe ederek hedef gösteren Belediye yönetimi, bu düşmanca siyasetine yeni bir halka daha eklemiştir.

Bu olay göstermektedir ki, yedi yıldır evleri için, hayatları için direnen Dikmen halkına karşı her yolu deneyen ancak istediği “başarı”yı yakalayamayınca bu kez de açıktan mafyatik uygulamalara girişen belediye yönetimi, rant uğruna taşeronları eliyle de Vadi‘de geri dönülmez bir kıyım yaratmaya çalışmaktadır.

Buna karşı TMMOB Ankara İKK olarak biz, haklarını savunan yoksul insanlara karşı uygulanan her türlü şiddeti ve bu bağlamda özel güvenlikler eliyle estirilen “terör”ü ve buna yol veren Belediye‘yi şiddetle kınıyor, hukuki sürecin dahi tamamlanmadığı bir alanda mafyatik şiddetin önünü açan ve bu şiddete göz yuman sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgilileri göreve davet ediyoruz.

TMMOB Ankara İKK


Spread the love