TMMOB Ankara İKK: “Hukuk dışı bu yolsuzluk ve hukuk çalımlama manevralarının peşini bırakmayacağız”
Spread the love

TMMOB örgütlülüğü ve bağlı olan mimar, mühendis ve şehir plancıları odalarının siyasi iktidarın rant ve talan politikalarına karşı yıllardır yürütmüş olduğu mücadelenin doğruluğu dün bizzat Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından itiraf edilmiştir. Yürüttüğümüz bu mücadeleden kaynaklı yetkileri gasp edilen, siyasi erkin baskılarına mağruz kalan bir meslek örgütü adına açıkça ifade etmeliyiz ki dün açıklananlar malumun ilanının resmi ağızlarca ifşasıdır.

AOÇ’nin imara açılmasından ODTÜ yolunun ihale ve yapım süreçlerine,

Kafes Bina’dan Ankara Kapıları’nın kurulma planlarına,

Belediye Meclisinin imar bürosü olarak çalışmasına,

Kesikköprü Kızılırmak Suyu Projesi’ne kadar gerek TMMOB gerekse bağlı odaları tarafından yargı sürecine taşınan tüm proje ve uygulamalar meşruluğunu ve “yasal” dayaklarını bir kez daha yitirmiştir.

Bilindiği üzere Bülent Arınç’ın çözüm süreci ve izleme heyeti üzerine görüşlerini beyan etmesiyle başlayan süreç dün bambaşka bir boyutla kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşti. Bülent Arınç; Twitter üzerinden Bülent Arınç’a “seni istemiyoruz” şeklinde mesajlar yayınlayan Melih Gökçek’e dün gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla karşılık verdi.

Yaklaşık 9 dakika süren konuşmasında Arınç; Melih Gökçek’in şahsına yaptığı hakaretlerin oğlunun milletvekili adaylığını garanti altına almak ve 2009-2014 seçimlerinde Gökçek’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına karşı olduğu için kişisel olarak yaptığını vurguladı.

Asıl önem arz eden nokta ise Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde ve seçim süreçlerinde belediye olanaklarının siyasal ve kişisel rant adına peşkeş çekilmesi, kamu arazilerinin “parsel parsel” satılması, imar planlarının keyfi biçimde değiştirilmesi açıklamalarıydı. Seçim süreçlerinde yaşananlardan Belediye Başkanlığı dönemleri icraatlarına kadar meşruluğu Ankaralılar tarafından sürekli sorgulanır olan Melih Gökçek’in hakkında Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülen Arınç’ın beyanları esas alınarak derhal soruşturma başlatılması gerekliliğini hatırlatıyor ve hükümet sözcülüğünce beyan edilen yolsuzluklar kapsamında işlem yapılması için savcıları göreve davet ediyoruz.

Temel önemde olan diğer bir başlık ise; Bülent Arınç’ın bildiği bu usulsüzlükleri yıllarca kamuoyunda saklamış olması ve bir kısmını ise Nevin Hanımefendiyi reverans göstererek 8 Haziran’a kadar açıklamayacağını belirtmesidir. Hatırlatmakta yarar görüyoruz ki esas olan Nevin Hanım’ın kırılması değil halkın emeğinin talan edilip peşkeş çekilmesidir. Söz konusu araziler, imar planları ve saklanan tüm usulsüzlükler kişisel hırs ve kavgaların bir aracı olarak değil kamunun bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesi adına paylaşılmalıdır.

Bülent Arınç adeta günah çıkarırcasına yıllarca sümen altı ettikleri gerçekleri dün basın toplantısında beyan etmiştir. Bu bilgilerin yıllarca kamuoyundan saklanmasının da, geride bilmediğimiz derinliklerinde ne rant operasyonlarının yattığı şüphesi de ortada durmaktadır.

Elbirliğiyle yürütülen süreçte iki suç birden kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir. Birincisi Ankara Kent Yönetimi’nde bizzat belediye başkanı tarafından yapılan yolsuzluklar, ikincisi bu yolsuzluklara ortak olan ve suçu gizleyen hükümet. Hukuk dışı bu yolsuzluk ve hukuk çalımlama manevralarının peşini bırakmayacağımızı, Ankara halkına karşı sorumluluklarımız gereği bu sürecin takipçisi olacağımızı ve üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi tekrar hatırlatıyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu


Spread the love