TMMOB Ankara İKK: 200 Yıl Sonra Yeniden Kölelik Düzeni Hortlatıldı! Sermaye-AKP Kolkola…
Spread the love

Öngörü fakirlerinin tahminleri kendi sözlerini bir bir çürütüyor. Bizi etkilemeyeceği tahmin edilen krizin, önce teğet geçeceği, daha sonra psikolojik olduğu tespitlerini yapan sermayenin sözcüsü AKP hükümeti son olarak halkın yalan söylediğine ve paraların yastık altında olduğuna karar verdi. Paraların yastık altında olduğuna o kadar inanmışlar ki, halkı alış veriş yapmaya çağıracak kadar da gerçeklerden kopan bazı örgütler sermayenin ne kadar sadık bekçileri olduklarını kanıtlama fırsatı buldular.

Halkı alışverişe özendirmek ve sermayeye hayat öpücüğü vermek için hazine kaynağı olan vergilerden sermaye lehine vazgeçmeyi bile hayata geçirmişlerdir. Asgari ücretlinin vergisinden, emekçilerden kesilen vergilerden vazgeçemeyen AKP alışveriş canlansın diyerek bir çırpıda ÖTV vergisinden vazgeçebilmiştir.
TÜİK tarafından açıklanan işssizlik rakamlarını, iş bulmaktan umudunu kesen yığınları, kriz bahanesiyle işten çıkarılan, düşük ücretle çalışmaya zorlanan, ücretsiz izne gönderilen emekçilerin feryatlarını duymayan AKP, vahşi kapitalist sermayenin sosyal güvenlik ödemelerinden kurtulması için kulaklarına fısıldananları duymuştur. İşsizlik rakamları 2009 Şubat ayında % 16.1, Mart ayında % 15.8, Nisan‘da ise % 14,9 olarak açıklanmıştır. Bu rakamların gerçek olmadığını, tıpkı diğer resmi rakamlarda olduğu gibi işsizlik oranlarının da yanlış olduğunu artık bütün kamuoyu bilmektedir.

İşverenler tarafından ödenen sosyal güvence paylarını maliyet olarak algılayacak kadar işveren sözcülüğüne soyunan AKP, açıktır ki emekçilerin sorunlarına değil işverenlerin kârlarını daha da arttıracak uygulamalara odaklanmışlardır. Oluşturdukları yapay gündemlerin ardına gizledikleri düzenlemelerle, emekçileri daha da yoksullaştıran politikaları hayata geçirmektedirler. AKP Hükümeti kriz fırsatçılığına imkân veren bir takım düzenlemeler yapmıştır. İşçi kiralama sistemini “Özel İstihdam Bürosu” adı altında yasalaştırmıştır. Cumhurbaşkanı bu yasayı şimdilik veto etmiştir ancak İşsizlik Sigortası Fonu‘nun amaç dışı kullanımına imkân veren düzenlemeler onaylanmıştır.

200 Yıl Sonra Yeniden Kölelik Düzeni Hortlatıldı!
 
İşveren sözcüsü hükümetin son marifeti Özel İstihdam Büroları Yasası ile;
•Özel İstihdam Büroları oluşturularak işçiler buralarda iş bekleyecekler. İşverenler ‘geçici işçi‘lerini bu bürolardan isteyecek, bu bürolar da elindeki işçileri ‘kendi rızaları olmasa dahi‘ şirketlere kiralayabilecektir.
•Bu işçilerin hiçbir sorumluluğu işçileri çalıştıran şirketlere ait olmayacaktır.
•İşçilerin haklarını Özel İstihdam Büroları belirleyecek ve bu belirleme hakkı bu büroların elinde kalacaktır.
•Özel İstihdam Büroları kiraladıkları ‘geçici işçi‘lerden kiralama başına komisyon alacaktır.
 
Özel istihdam bürosu, özellikle AB ülkelerinde göçmen, kaçak veya kayıt dışı çalışanların, istihdamını sağlamaya çalışan bir yapılanma olarak AB ülkelerinde uygulanmaktadır. 21. Yüzyıl Köleliği olarak adlandırılan Özel İstihdam Büroları Yasası ile; geçici iş akdiyle personel çalıştırabilme sağlanarak işçiler için grev, toplu sözleşme, izin, kıdem tazminatı yok sayılmaktadır. İşçinin çalıştığı iş yerine ait kolektif hakları bulunmamakta, bu sayede de işveren açısından elbette ki ucuz iş gücü sağlanmaktadır. Tazminat, örgütlenme başta olmak üzere temel haklardan “kurtulan” işverenler, yanı sıra “istihdam büroları” sayesinde, işçilerin yüzde 25‘ini sözleşmeli çalıştırmak, iş güvencesinden faydalanma sınırı olarak 30 kişi çalıştırmak, 50 kişilik yerlere özürlü çalıştırma zorunluluğu gibi yükümlülüklerinden de kurtulmaktadırlar.
 
İşsizliğe çözüm bulmak, istihdamı korumak, kriz bahanesiyle emekçilerin hak kayıplarını önleyecek düzenlemeler ve kriz fırsatçılığı yapılmasını önlemek yerine, emekçilerin daha kolay, daha fazla ve yasal hale gelmiş yöntemlerle sömürülmesini düzenleyen yasalar çıkararak yerini belli eden AKP hükümeti bir kez daha emekçi düşmanlığı yaparken sobelenmiştir.
 
TMMOB Ankara İKK olarak, hükümetin emekçilerden yana bir tavır için daha fazla beklemeden harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda;
•İşten çıkarmalar durdurulmalı ve yeni istihdam politikaları geliştirilmelidir.
•İşçi ve kamu emekçilerinin örgütlenme, TİS ve Grev hakkını kullanması önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
• Tüm çalışanlara iş-güvenceleri sağlanmalı, geçici ve güvencesiz çalışma koşullarına son verilmeli, istihdam büroları uygulaması kaldırılmalıdır.
•İşsizlik fonu, işverenlere dolaylı kaynak olarak kullandırılmamalı, işsiz kalanların insanca yaşayabileceği bir seviyeye çıkarılarak işten çıkarılan emekçilere kullandırılmalıdır.
 
TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI • GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI • HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • İÇ MİMARLAR ODASI • İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI • JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI • KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI • MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI • METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI • MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ • PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI • PEYZAJ MİMARLARI ODASI  • ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ • ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
 

 


Spread the love