TMMOB Ankara Birimleri’nden İktidara: “Evet İdeolojikiz”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere AKP’li Merkezi ve Yerel Yöneticilerin TMMOB’yi ve bağlı Odaları “ideolojik davranmak”la suçlayıp, TMMOB’ye yönelik yasa çıkartmakla tehdit ederek, aba altından sopa gösterme politikası protesto edildi. Bu çerçevede, kamunun kaynaklarının nasıl çarçur edildiğinin en iyi göstergelerinden biri olan Bahçelievler Gökkuşağı Projesi’nin halini kamuoyuna göstermek için TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 10 Mart 2009 Salı günü kitlesel katılımlı basın açıklaması düzenlendi.

TMMOB Ankara İKK bileşeni 19 meslek Odası yönetici ya da temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasında, “Durmak Yok Yolmaya Devam”, “Büyükşehir Düşmanı Ankara Düşmanı”, “İşiniz Yalan Gücünüz Talan”, “Eskişehir Yolu Değil Banka Hesaplarınız Aydınlandı”, “Kentimizin Sakini Değil Sahibiyiz” dövizleri açıldı. TMMOB Ankara İKK Sekreteri, EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş burada basın açıklamasını okudu.

TMMOB yöneticilerinin her düşünen insan gibi bir ideolojileri olduğu belirtilen açıklamada, TMMOB’nin ideolijisinin sermayenin değil, emeğin yanında  olmak olduğu kaydedildi ve “Elbette IMF sözcüleri, sermaye gözcüleri, işbirlikçiler TMMOB ve bağlı Odaları sevmeyeceklerdir, aksi olsaydı biz kuşku duyardık.” dendi.

İktidar sahiplerinin odaların verdiği hukuk mücadelesinden rahatsız olduklarını vurgulayan Pektaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yağma uygulamalarına karşı açılan davaları sıraladı.

Pektaş sözlerini şöyle sürdürdü: “TMMOB örgütlülüğü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslek onuru ve kamu yararı doğrultusunda rant değil insan odaklı, karanlık değil aydınlık bir gelecek için, bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde, yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı, demokratik bir Türkiye ve insanca bir yaşam mücadelesini sürdürecektir. TMMOB ve bağlı Odalar, gücünü üyesinden almaktadır ve ulemaya değil bilime kulak vermeye devam edeceklerdir.”

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.