TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Spread the love

TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

1. gün
Genel kurul divanın oluşturulmasıyla başladı. TMMOB’nin eski yönetim kurulu başkanlarından Kaya Güvenç divan başkanı seçildi.

Divana verilen ilk önergeler arasında TMMOB’nin yetkilerini sınırlandıran yönetmeliklere karşı, genel kurulun ilk günü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde bir eylemin gerçekleştirilmesi önerisi yer aldı. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

Ardından Kaya Güvenç ilk sözü, açış konuşmasını yapmak üzere Mehmet Soğancı’ya verdi. Mehmet Soğancı, TMMOB’nin 41. dönem çalışmalarını anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

AKP’nin TMMOB’ye müdahalelerine karşı eylem

Mehmet Soğancı’nın konuşmasının ardından genel kurul katılımcıları, Kocatepe Kültür Merkezi önünden yürüyüşe başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na doğru gerçekleştirilen yürüyüş bir müddet sonra polis tarafından engellendi. Yapılan görüşmelerin ardından ses aracının getirilmesi üzerine, basın açıklaması Madenciler Anıtı önünde gerçekleştirildi. Eylem boyunca ‘mühendisler, mimarlar susmayacak’, ‘AKP elini TMMOB’den çek’, ‘faşizme karşı omuz omuza’, ‘gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek’ sloganları atıldı.

Genel kurul konuk konuşmalarıyla devam etti

Yürüyüşün ardından verilen yemek arasından sonra genel kurula konukların konuşmalarıyla devam edildi. Bu bölümde DİSK Başkanı Erol Ekici, KESK Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Önder İşleyen, TKP Parti Konseyi Üyesi Metin Uçak, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz aldı. Konuşmalarda AKP’nin gerici ve baskıcı uygulamalarına karşı mücadele vurgusu dile getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının, TMMOB ve üyelerinin gündemlerine ilişkin herhangi bir konu içermemesi bazı delegelerin tepki vermesine yol açtı. Delegelerin bir kısmı Kılıçdaroğlu konuşurken solandan dışarı çıkarak tepki verirken, bir kısmı da Kılıçdaroğlu’na TMMOB genel kurulunda bir konuşma yaptığını hatırlattı. Bu tepkiler solanda bulunan CHP milletvekillerinin ve bazı sosyal demokrat delegelerin de karşı tepkilerine yol açtı.

Çalışma programı üstüne görüşmeler
Genel kurulun gündemine, çalışma raporlarının sunulmasıyla devam edildi. Raporların sunulmasının ardından, çalışmalara ilişkin görüşmelerin yapılmasına başlandı ve genel kurulun 1. günü altı delegenin söz almasının ardından sona erdi.

2. gün
Genel kurulun ikinci günü çalışma programının değerlendirilmesi ile devam etti. 41. dönemde yapılan çalışmalarla ilgili yorumlar ve gelecek döneme ilişkin önerilerin dile getirildiği gündemde elli delege söz aldı.  Konuşmalarda örgütlenme, ücretli-genç mühendislere dönük çalışmaların yapılması, İKK’ların TMMOB’nin yerel birimleri olarak yeniden yapılandırılması, TMMOB’nin çalışmalarının halka buluşmasını sağlayacak kanalların yaratılması, TMMOB’nin öğrenci üyelerine dönük çalışmalarını büyütmesi önerileri ön plana çıktı.

İkinci gün söz alan delegeler arasında TMMOB’nin eski yönetim kurulu başkanlarından Yavuz Önen de vardı. Yavuz Önen konuşmasında genç delegelerden gelen eleştirilere kulak verilmesi gerekliliğini dile getirerek, TMMOB’nin bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Anadil ile ‘anadilde eğitim’ talebi

Kürt delegeler adına kürsüden Kürtçe konuşma yapılarak anadilde eğitim talebi ve TMMOB’nin anadilde eğitim talebi mücadelesine ve çalışmalarına ağırlık vermesi dile getirildi. Diyarbakır delegesinin yaptığı Kürtçe konuşma, bir başka delege aracılığı ile tercüme edildi. Kürtçe sunum esnasında bazı delegeler tepkilerini dile getirse de konuşmayı destekleyen alkışlar tepkileri sonlandırdı.

Engelli mühendis, mimar ve plancılar için çalışma önerileri

Peyzaj Mimarları Odası delegesi bir engelli peyzaj mimarı da söz alarak TMMOB’nin yeni döneminde engelli meslektaşları için yapılabilecek çalışma önerileri sundu. Bir TMMOB genel kurulu dönüşünde yaşadığı trafik kazası sonucu engelli olarak yaşamına devam ettiğini ifade eden delege, engelli üyelerden aidat alınmaması ve TMMOB kurullarına- komisyonlarına katılım sırasında yaşanacak kazaların iş kazasından sayılmasına ilişkin çalışmalar yapılmasını önerdi.

İkinci günün sonunda çalışma programı üzerine yapılan görüşmeler sonlandırıldı.

3. gün
Üçüncü gün genel kurul delegelerinin yaptığı değerlendirme ve önerme konuşmalarının ardından, bir dönem boyunca TMMOB yönetim kurulunda görev alan üyeler söz aldı. Bu bölümde son konuşmayı TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı yaptı. Soğancı, geçen döneme ilişkin yapılan konuşmalarda eleştrinin çok az olduğunu, daha çok önerinin olduğunu vurgulayarak söze başladı. İKK’lar ile ilgili ifade edilen eksikliklere, öğrenci üye çalışmalarının ilerletilmesi ihtiyacına ve TMMOB’nin toplumsal muhalafetteki yerini güçlendirmesine ilişkin olarak getirilen eleştirilere katılmayıp, TMMOB çalışmalarının her geçen dönem daha ileri taşındığını ifade etti.  

TMMOB’li kadınlar: ‘Kürtaj haktır! Bedenimiz bizimdir!’

Genel kurulun üçüncü günü TMMOB’li kadınlar AKP il binasına yürüdü. Son dönemde yapılan kürtaj tartışmalarına ve hazırlanan yasaya karşı ‘Kürtaj haktır! Bedenimiz bizimdir!’ pankartıyla yürüyüşe geçen TMMOB’li kadınlar, ‘Kürtaj haktır, Uludere katliam’, ‘AKP elini bedenimden çek’, ‘Kürtaj haktır, tartıştırmayız’, ‘Gerici, faşist, kadın düşmanı AKP’ sloganları atarak, AKP il binası önünde basın açıklaması yaptılar.

TMMOB’nin 24. Odası BMO
Genel kurulun en heyecanlı anları Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın(BMO) kurulmasına ilişkin gündemde yaşandı. EMO Genel Kurulu’nda alınan kararla TMMOB Genel Kurulu’na taşınan BMO önergesi çok sayıda lehte konuşmaya karşı yapılan az sayıda aleyhte konuşma ile oy çokluğu ile karara bağlandı.  

Katılım az, öneri çok az
TMMOB’nin 42. Dönem Olağan Genel Kurulu’na katılım genel olarak oldukça sınırlıydı. Perşembe ve cuma günleri genel kurulu salonda izleyenlerin sayısı üç yüzü geçmezken, Cumartesi günü yaklaşık 500 kişi takip etti. Bu sene geçen yıllara oranla önerge sayısı da çok azdı. Genel kurulda, Kararlar Komisyonu yalnızca 11 önergeyi görüşmeye açtı. Bir önceki dönem 1.TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve 1.TMMOB Kadın Kurultayı’nın verdiği dinamik, geçtiğimiz dönem alınan kararlara ilişkin olarak çalışmaların yürütülmemiş olmasının da etkisiyle, bu genel kurula yansımadı.

Genel kurulun son gündemi olan seçimlerde ise 1819 delegenin yalnızca 992’si oy kullandı. Mehmet Soğancı’nın yeniden aday olduğu seçimlerde farklı listeler yer almadı. Seçim sonuçlarına göre TMMOB kurullarına seçilen adaylar şu şekilde:

TMMOB YÖNETİM KURULU

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI Zeyneti Bayrı ÜNAL

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI Kübülay ÖZBEK

FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Ekrem POYRAZ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI Yücel ERDEM

GEMİ MAKİNALARI İŞL. MÜH.ODASI Hakan GÜNAY

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Recep ÖZMETİN

HARİTA VE KADASTRO MÜH. ODASI Ali Fahri ÖZTEN

İÇMİMARLAR ODASI Feyyaz ATAÇ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Züber AKGÖL

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Murat FIRAT

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Osman Sungur ECEMİŞ

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İrfan İNAN

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI Hüseyin Can DOĞAN

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Mehmet SOĞANCI

METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Zehra GÜNER

METEOROLOJİ MÜH.ODASI A.Deniz ÖZDEMİR

MİMARLAR ODASI Bahattin ŞAHİN

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI Mehmet DENİZ

PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI Mehmet ÇELİK

PEYZAJ MİMARLARI ODASI Ayşegül İbici ORUÇKAPTAN

ŞEHİR PLANCILARI ODASI Ayşe Işık EZER

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI Murat İLHAN

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI M.Tevfik KIZGINKAYA

 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU                                

Hüseyin YEŞİL
Ahmet GÖKSOY
Battal KILIÇ   
Erkan KARAKAYA  
Ümit Nevzat UĞUREL     
                                  

 

TMMOB DENETLEME KURULU

Asiye Ülkü KARAALİOĞLU
Köksal ŞAHİN
Ramazan TÜMEN
Nadir AVŞAROĞLU
A.Kirami KILINÇ

Genel kurulun ayrıntılı seçim sonuçları için  tıklayınız. 

politeknik.org.tr


Spread the love