TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu Toplandı: Değişen Bir Şey Yok !

TMMOB Genel Kurulunu 41. çalışma dönemi için topladı. Kocatepe Kongre Merkezinde, 27-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen TMMOB 41. Dönem Olağan Genel Kurulu yeni dönem yönetim, onur ve denetleme kurullarının belirlendiği seçim ile son buldu.

İlk gün TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Soğancı geçen dönem sonuç bildirgesini okuyarak başladığı konuşmasında yapılan etkinlikleri, basın açıklamalarını ve katılım sağlanan eylemlerden bahsetti. Bu programı tüm TMMOB birimlerinde faaliyet gösteren üyelerle gerçekleştiğini vurgulayan Soğancı, bugüne kadar sahip olunan ilkelere bağlı kalınacağını, emekten, özgürlükten, barıştan, demokrasiden yana TMMOB’nin gelecek dönemde bu doğrultuda çalışacağını ifade ederek konuşmasına son verdi.

Açış konuşmasının ardından konuklara söz verildi. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, Tez-Koop İş Genel Başkanı Gürsel Doğru, EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, HAKPAR Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Taka ve BDP Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş sırasıyla söz aldı.
Komisyonların oluşturulmasının ardından çalışma programının okunması gündemine geçildi.

Çalışma programı değerlendirmeleri

Gündemin bu bölümünde yapılan konuşmalarda farklı alanlarda gerçekleşen bir çok konuya değinildi. Neo-liberal uygulamalar, suyu ticarileştirme politikaları ve HES’ler, ormanların talanı ve 3. köprü uygulamalarına konuşmalarda sıkça değinildi.

Ayrıca Kürt sorunu üzerine konuşmalar yapıldı. Geçtiğimiz dönem bu konu ile ilgili yeterli çalışmaların yapılmadığı bir çok delege tarafından belirtildi.  
Bir önceki dönem gerçekleştirilen Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı ile Kadın Kurultayı çok sayıda konuşmacının refere ettiği etkinlikler arasında yer aldı. Kurultayda alınan kararlara sahip çıkılması vurgusu yapıldı.

TMMOB ve örgütlenme, TMMOB’nin diğer emek örgütleriyle ilişkisi, toplumsal muhalefetteki rolü, TMMOB’nin genç üyeleri, TMMOB’nin üniversitelerle olan ilişkileri gibi konuları çok az sayıda konuşmacı dile getirdi.

Değerlendirmeler ardından…

Yapılan değerlendirme konuşmalarının ardından TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, değerlendirmelere cevap vermek üzere söz aldı. Söz alan Ersin Özügür (ZMO), “kolektif olmayan bir dönem geçirildi, her karar iki üç YK üyesi ile alındı, yönetim kurulu toplantıları yeterli sayıda yapılamadı, kurultaylar değerlendirilemedi” şeklinde eleştirilerde bulundu. Özügür ardından söz alan bazı YK üyeleri bu değerlendirmelere katılmadıklarını ve yapılan değerlendirmeler sebebiyle üzüntü duyduklarını belirtti.

TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı’nın cevabı

Soğancı, üçüncü günün sabahı kalabalık bir delege topluluğuna seslenerek değerlendirmelere cevap verdi ve hafızalardan kolay kolay çıkmayacak ifadelerde bulundu. TMMOB’nin son birkaç çalışma döneminde sıkça gündeme getirilenTMMOB ve siyaset yapma konusuna değindi, TMMOB içinde faaliyet gösteren çeşitli grupları “TMMOB’yi bilmeden, TMMOB fikriyatından yoksun bir biçimde çalışmak”la suçladı. “TMMOB’de bulunan herkes kendi siyasi birikimlerinin gereğini yapar” diyen Soğancı, TMMOB’nin meslek alanı içinde siyasetini yaptığını belirtti. Kurultay kararlarının sahiplenilmesi, ücretli, işsiz ve kadın üyelerinin taleplerini çalışma programına koyma önerilerine de “Ücretli arkadaşlarımızın yeri sendikadır, siyasi çalışma yapacakların yeri partidir, burası meslek odasıdır” diyerek bu önerinin uzağında duracağının sinyalini verdi. Kadın üyelerin talepleri konusuna hiç değinmedi.

“Kapitalizmin bugünkü  şartlarında her geçen gün artan sayıda mühendisin iyi çalışma koşullarına sahip olmasını beklemek gerçeklikten uzak bir beklentidir” ifadesini vurgulayarak, “üye hak ve çıkarlarını koruma lafının yalnızca politik bir söylem olduğunu” belirtti. TMMOB yönetim kurulu üyesi Ergin Özügür’ün değerlendirmesini sert bir biçimde eleştirirken “Ergin Özügür’ün yeniden aday olacağını, delegasyonun doğru bir değerlendirme yapması gerektiğini” söyleyerek oy vermeyin çağrısı yapmış oldu. Bu çağrı salonda sosyal-demokrat delegelerin yoğun tepkilerine neden oldu. Soğancı ayrıca Kürt sorunu konusunda yapılan eleştirilerin haklı bir eleştiri olmadığı açıkladı. Öğrenci kurultayı yapılmasını ifade eden bir konuşmaya da gelecek dönem dikkat etmek gerekir gibi muğlak bir ifadede bulundu.

Genel olarak yapılan değerlendirmelerde ve Soğancı’nın konuşmalarında hiç yer almayan önemli bir konu ise TMMOB’deki gericileşme ve gerici yönetimlerin yer aldığı birim sayısının artması idi.

Komisyonlar ve önergelerin görüşülmesi

İlk olarak yönetmelikler komisyonu yerini aldı. İKK yönetmeliğinde yapılan değişiklik önerileri ve kadın üyelerin cinsiyet ayrımcılığı, mobbing, taciz ve şiddet suçlarının disiplin ve ana yönetmeliklerde tanımlanması konusunda verdiği öneriler uzun tartışmalara sahne oldu. Genel olarak İKK’ların bürokratik yapısından arındırılması ve kent muhalefetinde daha etkin rol alması amacıyla verilen önergeler, örgütün tamamında tartışılmamış olması, daha fazla bürokratikleşmeyi getireceği yönünde yapılan aleyhte konuşmalar sebebiyle reddedildi.

Kadın önergeleri TMMOB’de uzun ama umutlu bir yolu gösterdi

Kadın kurultayı kararları arasında yer alan, kadın üyelerin uzun çalışmaları sonucu oluşturulan önergeler şiddetli tartışmalara yol açtı.
Kadın önergelerinin, TMMOB’deki kadın çalışmalarının ayrılıkçı bir hareket olarak algılandığını gözler önüne serdi. Ayrıca mobbing, cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve taciz konularının yalnızca cinsel anlamda yapılan tacize indirgenmesi tepkilere yol açtı. Bu kapsamlarda yapılan suçların meslekten men cezasıyla disiplin yönetmeliğinde yer almasını isteyen önerge aleyhinde yapılan bir konuşmada haremlik selamlık benzetmesinin yapılması büyük tepkilere yol açtı. Kadın delegelerin birarada bulunma sebebi, gelişmelerin anında değerlendirme ihtiyacıydı.  Konuşmanın devamında ise örnek olarak verilen bir taciz vakasının onur kurulunda değerlendirilmesi esnasında ‘nereni elledi diye mi soracağım’ sözü üzerine büyük bir tepki oluştu ve oturuma ara verildi.

Kadın kurultayı ile TMMOB’deki kadın çalışmaları ileri bir adım atmış olmasına rağmen tartışmaların henüz oldukça apolitik ve gerici bir şekilde yapılması TMMOB’de kadın üyelerin taleplerinin kurumsallaşması için yolun başında olunduğu fikriyatı yarattı. Ancak kadın önergelerini değerlendirmede bu kararları kadınların alması gerektiği sebebiyle lehte oy verme çağrısı anlamına gelebilecek bazı konuşmaların erkek delegeler tarafından yapılması umut verici oldu.

Olağanüstü genel kurul kararı

Sonuç bildirgesi komisyonunun öne alınması ile karar önerileri komisyonu oturumuna üçüncü gün saat 21.00’da başlanabildi. Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı ve Kadın Kurultayı kararlarının görüşüleceği ve bunlara ek verilen önergelerin de bulunması sebebiyle oldukça fazla sayıda önergenin görüşülmesi gereken bu oturumda, önergelerin daha sağlıklı bir zamanda görüşülmesi için olağanüstü genel kurul yapma önergesi verildi. Konuşmalarda altı ay içerisinde gerçekleştirileceği vurgulanan Olağanüstü Genel Kurul yapma görevi, yeni yönetime devredildi.

Gericileşen TMMOB’de az katılımlı ve sönük Genel Kurul günleri

1760 delegenin kayıtlı olduğu Genel Kurul’da ilk iki gün 200-300 üçüncü gün ise 700-800 delegenin izlediği bir tablo vardı. Geçen dönem TMMOB içindeki ilerici unsurların dinamizmi uç gösterirken, TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu günlerinde delegasyonun profilinin değişmesi sebebiyle TMMOB’nin gericileşmesi ve ticarileşmesine karşı önerileri olan, ücretli-işsiz üyelerinin haklarını korumaya dönük bir programı merkezine koymasını savunan dinamizmin gerilediği ortaya çıktı.   

 

politeknik.org.tr