TMMOB 3. Kadın Kurultayı Hazırlıkları Başladı

TMMOB 3. Kadın Kurultayı çalışmaları netleşmeye başladı. Kurultay düzenleme kurulu 3. toplantısında kurultay konu başlıklarını ve tarihini belirledi.

Düzenleme kurulunun ilk iki toplantısında kurultayın örgütlenme biçmine ilişkin yapılan tartışmaların ardından son toplantıda kurultay konu başlıkları ve tarihi netleşti.

Türkiye’de kadının durumu ve TMMOB’de kadın örgütlülüğü adlı iki ana başlığın altında tarihsel gelişim sürecinde kadın hakları, Türkiye‘de kadın politikaları-gericilik ve piyasacılık sarmalında kadınlar, toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye‘de kadın emeği, kadına yönelik şiddet; nedenleri ve sonuçları ile kadın kurultayları ve kadın çalışmalarının değerlendirilmesi, örgütlenme ve mücadele olanakları konuları; kurultayın tartışma başlıklarını oluşturacak.

Kurultay yerellerde çalıştay şeklinde yapılacak. Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, K. Maraş, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Van, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak’ta İKK’lar yerel çalıştay düzenleyecek.

Yerel çalıştayların ardından TMMOB 3. Kadın Kurultayı 16 Kasım 2013 gününde gerçekleştirilecek.

 

 

politeknik.org.tr