TMMOB 2.Kadın İstanbul Yerel Kurultayı Toplanıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kadın Kurultayı’nın İstanbul Yerel Kurultayı 29 Mayıs 2011 Pazar günü İSMMMO Kurtuluş Binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
 
TMMOB’ye bağlı 19 İl Koordinasyon Kurulu (İKK)’nun gerçekleştireceği yerel kurultaylar arasında yer alan İstanbul Yerel Kurultayı TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu tarafından düzenleniyor.
İstanbul Yerel Kurultayı’nda kadın emeği, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri ve TMMOB’de kadın örgütlenmesi başlıkları altında yapılacak on beşer dakikalık sunumların ardından TMMOB’li kadınların çalışma programlarını oluşturacakları karar önergelerinin görüşülmesine geçilecek.
Karar önergeleri; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı eğitiminde cinsiyetçilik; cinsiyetçi iş bölümü ve iş yeri pratikleri; kadına yönelik cinsel, toplumsal, psikolojik şiddet; kadın emeği; TMMOB’de kadın örgütlenmesi için tüzük ve yönetmelik düzenlemeleri ile pozitif ayrımcılık uygulamaları kategorileri altında gerçekleştirilecek tartışmalar ışığında oluşturulacak.
TMMOB’li kadınlar eğitim süreçlerinden başlayarak çalışma yaşamlarında yaşadıkları ayrımcı uygulamalarla mücadele, TMMOB’de kadın örgütlenmesi, kadınların TMMOB ve TMMOB’ye bağlı Oda ve şube yönetim kurullarında temsiliyiteni sağlamak üzere kota ve benzeri pozitif ayrımcılık uygulamalarını hayata geçirecek düzenlemeler için karar önergelerini oluşturacak.
Karar önerilerinin oluşturulmasının ardından TMMOB Kadın İstanbul Yerel Kurultayı’nın sonuç metni hazırlanacak.
 
 
politeknik.org.tr