TMMOB 2022 yılı mühendis, mimar, plancı asgari ücretine zam yaptı

TMMOB ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının 2022 yılı asgari ücretine zam yaptı. Ocak ayında brüt 7850 TL belirlenen asgari ücret, Ağustos ayından itibaren brüt 11200 TL oldu.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) her yıl belirlenen ve Ocak ayından itibaren geçerli olan mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretine bu yıl (2022) Ağustos ayından itibaren geçerli olacak ara zam yaptı. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 23 Temmuz Cumartesi günü yaptığı toplantıda gündeme alınan mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücreti zamla birlikte brüt 11.200 TL oldu. Ağustos ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret ortalama 8250 TL net ücrete karşılık geliyor.

Haziran ayında ara zamlar gündemdeydi

Enflasyonun sürekli artmasıyla ocak ayında alınan zamlar sıfırlanmış haziranda pek çok işyerinde ara zamlar gündeme gelmişti. İktidar da asgari ücrete yılın ikinci yarısında bir kez daha zam yapmak zorunda kaldı.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının dayanışma örgütleri TMMOB’ye çağrı yaparak ücretli çalışan, çalışma yaşamında en alt sınır ücreti olması gereken mühendis asgari ücretinin arttırılması gerektiğini gündem yapmıştı.

İş görüşmelerinde TMMOB’nin belirlediği ücret kullanılıyor

TMMOB her yıl mühendisler, mimarlar için asgari ücret belirlese de, belirlenen ücretin işe yeni giren mühendis, mimar, plancılar için gerçek bir alt sınır ücreti olmasını sağlayacak adımları atmıyor. Bu konu zaman zaman pek çok ücretli üyenin eleştirisine neden oluyor.

Bu duruma rağmen mühendislerin, mimarların bir kısmı TMMOB’nin belirlediği asgari ücreti iş görüşmelerinde kullanıyor. Politeknik’in ‘Yeni mezunlar, yeni mezunlarla çalışanlar: Mühendis, mimar, şehir plancılarının çalışma hayatında Covid-19 etkisi araştırması’nın sonuçlarına göre mühendislerin, mimarların %73’ü TMMOB’nin ilan ettiği asgari ücretten haberdar. Deneyimli mühendislerin %40’ı, yeni mezunların %27’si belirlenen asgari ücreti iş görüşmelerinde kullanıyor.

politeknik.org.tr