ZMO Tekel’in satışını yargıya taşıdı

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın, 24 Haziran’da Tekel’in fabrika, tesis ve arazilerinin yanı sıra markalarının 1 milyar 720 milyon dolara Brisith American Tobacco’ya (BAT) devredildiğini söyledi. Günaydın, söz konusu satışın Anayasaya aykırı olarak yapıldığını bildirerek satışın iptali için ZMO ve Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi’nin Danıştay’a başvurduğunu açıkladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın yaptığı yazılı açıklamada, Tekel’in üretim bölümü, fabrikaları, tesis, arsa ve arazilerinin yanı sıra markalarının Brisith American Tobacco’ye 1 milyar 720 milyon dolara devredildiğini, bu devrin Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’ın başarıları sayesinde gizlendiğini söyledi. Günaydın, devrin 24 Haziran 2008’de gerçekleştiğini belirtirken, Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takımın başarıları nedeniyle yaşanan sevincin, Türkiye’nin “can damarlarından” birinin kesilmesini gizlediğini savundu. Günaydın, Tekel’in 2,5 yıllık karına denk gelen bu fiyata yabancılara satıldığını dile getirerek, “Kamuoyu bir film izler gibi ihaleyi izledi, ancak ihale şartnamesi halktan gizlendi. ZMO’nın ihale şartnamesini edinme talepleri önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından uygun görülmedi. Buna karşı itirazımız da Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu tarafından oyçokluğuyla reddedildi. Bu örnek olay, ‘kamu yönetiminde şeffaflık’ ilkesinin sermayeye karşı çalışmadığını bir kez daha göstermiştir” dedi.

TEKEL’İN SATIŞI YARGIDA

Halkın fabrikalarının yok pahasına satıldığını ve fabrika sahiplerinin ihale şartnamesini bile göremediğini belirten Günaydın, bu nedenle ZMO ve KİGEM’in Tekel Sigara’nın özelleştirilmesi ihalesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurduğunu bildirdi. Günaydın, söz konusu işlemin Anayasa, yasalara ve kamu yararına tamamen aykırı olduğunu savundu. Taşınmazların BAT’a devrinden sonra ne şekilde kullanacağına ilişkin karar bulunmadığını kaydeden Günaydın, kısa dönemde bütçe açıklarının kapatılması için özelleştirme yapmanın yarardan çok zarar getireceğinin Dünya Bankası raporlarında dile getirildiğini anımsattı.

Kaynak: sendika.org