Uyarıyoruz: Talan Yasası Geri Çekilsin!

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu(STHP), AKP’nin doğanın metalaştırılması ve yok edilmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak yolunda attığı adımlardan biri olarak Meclise gönderdiği “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı”na karşı Ankara’da bugün (26 Kasım 2010) uyarı eylemi yaptı.
 
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu bileşeni emek ve meslek odaları, sendika ve demokratik kitle örgütleri ve yerel hareket temsilcilerinin katıldığı eylem, Yüksel Caddesi’nde başladı. Yüksel caddesinde toplanan platform temsilcileri polisin engellemelerine rağmen meclise yürüme konusunda ısrarcı davrandı. Başta geçişe izin vermeyen polis, daha sonra yolu açmak zorunda kaldı. Yolun açılmasıyla meclise doğru yürüyen temsilciler, “Tabiatı yok edecek yasaya hayır”, “Dereler özgürdür özgür akacak” sloganlarını attılar. 
Meclisin Dikmen girişinde Yüksel Caddesi’nden yürüyen Platform temsilcileri meclis önünde bekleyenlerle basın açıklamasını yapmak üzere buluştu. 
STHP adına açıklama yapan Beyza Üstün, meclise gelen yasanın “ismi güzel gibi görünse de doğamız, toprağımız, suyumuz için ölüm demek olduğunu” vurguladı. Ardından platform adına basın açıklamasını Türk Tabipler Birliği Başkanı Eriş Bilaloğlu okudu. Bilaloğlu, “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliği Korumu Kanun Tasarısı’nın Meclis’e sunuldu. Bu yasa ile iktidarın tüm tabiat sit, milli parklar, tabiat parkları, doğal alanların korunmasına ilişkin kararları iptal ettirmeyi ve doğal alanlarla ilgili karar alma yetkisini Çevre Orman Bakanlığı’na devretmeyi planladığını” belirterek yasa ile su havzalarının, meraların, ormanların metalaştırılmasının önünün açıldığını belirtti. Bilaloğlu, doğanın, suyun, toprağın metalaştırılmasına ve sermaye talanına karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Ardından yeniden söz alan Beyza Üstün, yaşam savucularının bu yasaya izin vermeyeceğini belirterek “sermayeye satacak suyumuz yok” dedi. Tüm vadiler olarak sularını, ormanlarını koruyacaklarını söyleyen Üstün, “her bir deremiz özgür akana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi. 

politeknik.org.tr