Suyun Ticarileştirilmesine Hayır !

Çeşitli sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve devrimci kurumların oluşturduğu Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, bugün Taksim Tramvay durağında saat 12.30’da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Suyun ticarileştirilmesine hayır platformu” pankartının açıldığı eylemde, ilk önce İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen kısa bir konuşma yaptı. Basın açıklamasını ise TMMOB İl Koordinasyon Sekreteri Tores Dinçöz gerçekleştirdi.

Dinçöz yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: “Emperyalizmin pazar kavgası-arayışı, son 30 yılda eğitimden sağlığa, doğal varlıklara, sosyal güvenliğe, ulaşımdan, posta hizmetlerine kadar uzanmış ve insanlığın, yeryüzünün ve doğanın bütün değerlerini hızla metalaştırmaya başlamıştır. Krizin şidddetlenmesiyle, başta Ortadoğu olmak üzere bütün doğal enerji koridorları emperyalistlerarası paylaşımın konusu haline getirilirken; dünyamızın canlı hayatının sürmesinin en temel unsuru olan su bile alınıp satılabilen bir piyasa malı haline getirilmiştir.”

Dinçöz, suyun piyasa malı gibi alınıp satılmasının yol açacağı belli başlı ve bugün öngörülebilen sorunları maddeler halinde sıraladı. Dünyada ve ülkedeki su politikalarının iyi izlenmesi gerektiğini ve gündemde olan özelleştirmeler ile ilgili tavır alınması gerektiğini söyleyen Dinçöz, 2009’da Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Dünya Su Forumunu teşhir ve protesto ederek özelleştirmelerin durdurulması gerektiğini ifade etti.

Dinçöz’ün yaptığı açıklama şu sözlerle sona erdi: “2009 yılının Mart ayında  İstanbul’da toplanacak olan ve suyun piyasalaştırılması sürecini hızlandırmayı amaçlayan 5. Dünya Su Forumuna karşı  gereken cevabı vermek, ülke ölçeğinde güçlü ve kararlı bir birliktelikle mümkün olacaktır. Yine aynı nedenlerden ötürü biz, aşğağıda imzası bulunan kuruluşlar ve örgütler suyun özelleştirilmesine ve Dünya Su Forumu’nun Mart 2009’da İstanbul’da bu süreci  daha da hızlandırmak amacıyla düzenleyeceği toplantılara karşı birlikte mücadele etmek için bir araya geldiğimizi duyuruyoruz .”

Eylemde “Su haktır satılamaz!”, “Su yaşamdır satılamaz!”, “Susma haykır su haktır!” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak