Su ve Yaşam İçin Eyleme!

Suyun ticarileştirilmesine, doğanın metalaştırılmasına karşı Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu 13 Mart Pazar günü bir kez daha eylemde.
 
14 Mart Uluslararası Nehirler, Su ve Yaşam İçin Barajlara Karşı Eylem Günü’nde,  Miniatürk (Sütlüce Halıcıoğlu) önünde 12.30’da buluşulup AKP İl Binasına yürünecek. 
Eylemin çağrı metni şu şekilde: 
’14 Mart Uluslararası Nehirler, Su ve Yaşam İçin Barajlara Karşı Eylem Günü’nde  AKP İstanbul İl Binası’na yürüyoruz!

Doğanın ve insan yaşamının temeli olan suyu metalaştırmaya, ticarileştirmeye dönük saldırılar hızla büyüyor.  Munzur’dan Karadeniz vadilerine, Ege’den Güney illerine Anadolu’nun dört bir yanında su havzalarının ticarileştirilmesinin önünü açan ve doğayı yıkıma uğratan Hidroelektrik santral ve baraj projelerine karşı direnişler devam ediyor.  Bu bölgelerde yaşayan halkların tüm karşı çıkışlarına rağmen siyasal iktidar ve sermaye el ele yaşamı yok eden projelere devam ediyor.

AKP iktidarı Meclis’ten geçirdiği Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nda  son anda yaptığı eklemeyle, Meclis’te bekleyen Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı ile doğanın sermaye tarafından talan edilmesi önündeki tüm engelleri kaldırmaya gerekli yasal zemini hazırlamaya çalışıyor.
Bir kez daha ilan etmek için bir araya geliyoruz: VADİLERİMİZDE DOĞANIN YASALARI GEÇERLİDİR! SERMAYENİN TALAN YASALARINI VADİLERİMİZDE UYGULATMAYACAĞIZ!

Munzur’da Peri Su’da, Hasankeyf’te; Çağlayan’da, Arılı’da, İkizdere’de Senoz’da Papart’ta, Şavşat’ta, Yuvarlakçay’da ve ismini sayamadığımız saldırı altındaki tüm yerellerde direnenlerin sesini taşıyoruz: Baraj ve HES projeleriyle doğanın talan edilmesine,  suyun ticarileştirilmesine izin vermeyeceğiz.

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU
TARİH / SAAT: 13 MART 2011 PAZAR 13.00
YER: AKP İSTANBUL İL BİNASI
BULUŞMA: 12.30 Miniatürk önü
 
 
politeknik.org.tr