TMMOB Öğrenci Üyelerinden Eskişehir’de Parasız Eğitim Eylemi

TMMOB’ye bağlı odaların öğrenci komisyonlarına üye mühendislik ve mimarlık öğrencileri 9 Mart günü düzenledikleri bir eylemle üniversitelerin parası olmayanlara kapatıldığını belirterek parasız eğitim talep etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden Adalar Migros önüne kadar bir yürüyüş düzenleyen Eskişehir’deki TMMOB’ye bağlı odaların öğrenci komisyonu üyesi öğrenciler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde eğitim masrafları yüzünden üniversiteyi bırakıp çalışmak İzmir’de inşaata çalışmak zorunda kalan ve yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Nesih Taşkın’ın hatırlatıldığı açıklamada artan iş cinayetleri protesto edilirken, üniversitelerin parasız olması gerektiği vurgulandı.

Nesih’in Katili Güvencesiz Çalışma ve Paralı Üniversite

“Hepimiz Nesih’iz, Hepimiz Güvencesiziz” pankartı taşıyan TMMOB Öğrenci Üyeleri adına basın açıklamasını Anıl Asil okudu. Açıklamada işletmelerin kar hırsı ile işçi sağlığı ve güvenliğine yeterli özeni göstermemesi ve AKP iktidarının tutumu ile hemen hemen her gün bir iş cinayeti yaşandığına dikkat çekilirken,  geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir binada tadilat yapılırken bunun bir benzerinin yaşandığı ve iki işçinin iskeleden düşerek öldüğü belirtildi. İnşaatta taşeron çalışmanın var olduğuna değinilen açıklamada “Ancak üzerinde durulması gereken bir nokta da hayatını kaybeden işçilerden birinin, Nesih Taşkın arkadaşımızın bir üniversite öğrencisi olmasıydı. Nesih’in hayatı adeta eğitimin paralı olmasının, artık üniversite kapılarının emekçi çocuklarına kapatılmasının tipik bir örneğidir. Nesih üniversiteyi iki kere kazanmış ve ikisinde de maddi sıkıntılardan kaynaklı okuyamamış ve çalışmak zorunda kalmıştır.” denilerek eğitimin paralı hale getirilmesinin yoksullara üniversite kapılarını kapattığını vurgulandı.

Parasız Eğitim Talebi Soruşturuluyor!

Açıklamada ayrıca parasız eğitim ve güvencesiz çalıştırmaya karşı taleplerini yükseltenleri üniversitelerde soruşturma baskısı beklediği belirtildi. Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 500-900 TL’yi aşan ödev masraflarını karşılayamayan bir arkadaşı için hocalarıyla görüşen Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Öğrenci Temsilcisi olan M. Said Didin’in de bu saldırıdan payını aldığı belirtilerek açılan soruşturmanın parasız eğitim talebine ve TMMOB örgütlülüğüne açıldığı ifade edildi.

TMMOB’a bağlı odaların öğrenci komisyonları olarak soruşturma açılan arkadaşlarının yanında olacaklarının söyleyen ve parasız, bilimsel ve demokratik eğitim taleplerini savunmaya devam edeceklerini belirten öğrencilerin eylemi “Parasız Eğitim, Parasız Sağlık”, “Hepimiz Nezihiz, Hepimiz Güvencesiziz” sloganları ile sona erdi.

politeknik.org.tr