Su Hakkını Savunanlara Polis Terörü

Dünya Su Forumu toplantısının başladığı saatlerde sermayenin suyu gasp etme planlarına karşı çıkan Suyun Ticarileştirmesine Hayır Platformu da eylemdeydi.

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Adliye’nin önünde kısa bir bekleyişin ardından Dünya Su Forumu’nun yapıldığı alana doğru yürüyüşe geçti. Yolun karşı tarafına geçildikten kısa bir süre sonra polis “suyun satılmasını hayır” diyenlerin önünü kesti. Görüşmelerin ardından Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, dünyanın çeşitli yerlerindeki su mücadelelerinden örnekler verildi. Suyun en temel insan hakkı olduğunun vurgulandığı açıklamada, suyun ticarileştirilmesine karşı mücadele edileceği sözü verildi.

Açıklamanın ardından “suyun ticarileştirilmesine engel olmak için yürüyoruz” diyerek forum alanına yürüyüşe geçen Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri üyeleriyle polis arasında çatışma yaşandı. Polisin biber gazlı su, gaz bombası, plastik mermi ve copla eylemcilere saldırdı.

Yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığı saldırıda yaralananlar da oldu. Daha sonra polis Platformun, dağılmadan Beyoğlu Adliyesi önünde bekleyen diğer üyelerine de saldırdı. Kitle ise gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle bekleyişini sürdürdü. Kısa bir süre sonra ikinci bir saldırı gerçekleşti.

Gözaltına alınanlar arasında Politeknik.org.tr Yayın Kurulu üyesi ve Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Kader Cihan da bulunuyor.

İçerde de protesto
5. Dünya Su Forumu açılış oturumunda, Uluslararası Nehirler (International Rivers) aktivistleri Ann Katherine Schneider ve Payal Parikh; çevreye zarar veren barajlari protesto ettikleri ve “ Daha fazla cevreye zarar veren barajlar istemiyoruz” pankartı açtıkları için gözaltına alındılar.

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu’ndan Bir Açıklama Daha

Sabahki basın açıklamasının ardından bir yaşam hakkı olan su hakkına sahip çıkmak üzere yürüyüşe geçen eylemcilere polisin müdahale etmesi üzerine Platform olarak bir basın açıkaması daha yapıldı. MMO İstanbul Şubesi’nda saat 17.00’da yapılan açıklamada polisin şiddeti kınandı. Gözaltında tutulan 26 kişi serbest bırakılana kadar hukuki süreçlerin takipçisi olunacağı ifade edildi. Suyun bir meta haline getirilmesine karşı çıkmaya devam edileceği ve bu mücadelenin kararlılıkla büyütüleceği ifade edildi. Basın açıkamasına uluslararası konuklar da katıldı. Destek ve dayanışma mesajlarını ileten konukların ardından açıklamaya son verildi.  

Tepkiler…

TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı yayınladığı açıklamada polis saldırısına tepki göstererek “protestolara tahammül etmek zorundasınız” dedi.
Açıklamada ayrıca “Dünya Su Forumu’nu protesto etmek, suyumuzun satılmasına, ticarileştirilmesine karşı çıkmak için Sütlüce Adliyesi önünde toplanan içinde çeşitli emek ve meslek örgütü ile Siyasi Parti yönetici ve üyelerinin de olduğu 200 kişilik topluluk cop kullanılarak dağıtıldı. 17 kişi gözaltına alındı. Demokratik bir hak olan “düşünceyi ifade etme” bir kez daha engellendi. Forum alanından bir kilometre ötede sözünü söylemek isteyenleri tehdit unsuru olarak görenler, 100 metrelik bir yürüyüşe bile tahammül edemedi. Dünya liderlerine demokrasicilik oynayanlar, adı Forum olan bir etkinliğe sırf farklı görüşteler diye yaklaşılmasına dahi izin vermedi, kendi yurttaşlarına karşı şiddet uyguladı.”

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün
de, Dünya Su Forumu’nu protesto eden östericilere yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada “Tek başına yaşanan bu olay bile, dünya halklarının yaşam kaynağı suya el koymak, suyu ticarileştirmek isteyen emperyalist güçlerin bir aparatı haline gelen Dünya Su Forumu’nun ve AKP hükümetinin antidemokratik yüzünü açıkça ortaya koymuştur.” denildi.

EGEÇEP Dönem Sözcüsü Av. Berrin Kaya da yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Kaya açıklamasında “EGEÇEP olarak, suyumuzun korunması mücadelesini yılmadan sürdüreceğimizi ve aynı doğrultuda mücadele eden arkadaşlarımıza sonuna kadar destek olacağımızın bilinmesini istiyoruz.” dedi.

 

Politeknik.org.tr