İstanbul’da kartlı su sayacı aldatmacasına Halkevleri izin vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kartlı-kontörlü sayaç uygulaması kapsamında Beyoğlu’n da ki sayaçları değiştirmek istedi.İstanbul Halkevi Şubesinin de olduğu sokakta bulunan konut ve işyerlerinin saatlerini değiştirmek için gelen görevlilere Halkevleri yöneticileri izin vermediler.Su sayaçlarını değiştirerek yerine yeni saatleri takacaklarını söyleyen İSKİ çalışanları sayaçları takamadan gitmek zorunda kaldılar.
Benzer uygulama İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Ancak suyun ticarileştirilmesine dönük önemli bir aşama olan bu uygulamanın bir örneği Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin kararıyla durdurulmuştu. Karar benzer uygulamayı engellemek açısından emsal teşkil ediyor.

ASKİ’nin kartlı su sayaçlarına yürütmeyi durdurma

Ankara 11. İdare Mahkemesi, borcu nedeniyle sökülen mekanik su sayaçları yerine kartlı sayaç takılmasına ve karşılığında 300 YTL bedel alınmasına ilişkin ASKİ Yönetim Kurulu’nun 18 Mayıs 2005 tarih ve 219 sayılı kararının ilgili bendinin yürütmesini durdurdu.

Mustafa Tanşi’nin abonesi olduğu su sayacı, geçen yıl borcu nedeniyle söküldü. Borcunu ödeyen Tanşi’ye, ASKİ yetkilileri, 300 YTL ek ödeme yapması karşılığında eski mekanik su sayacı yerine kartlı su sayacı
takılacağını bildirdi.

Tanşi de avukatı Emre Baturay Altınok aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkemenin davada verdiği yürütmeyi durdurma kararında, anayasal anlayışa göre belediyelerin, “belde halkının mahalli ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler tarafından oluşturulan tüzel kişiler” olduğuna dikkat çekildi.

Bu anlayışın içme ve kullanma suyu hizmetinin vatandaşa sunulmasını düzenleyen mevzuata da yansıdığı belirtilen kararda, “hizmetin karşılığının alınmasının, hizmet sunumundan sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlendiği” vurgulandı.

Kararda,”ASKİ Yönetim Kurulu’nun 18 Mayıs 2005 tarih ve 219 sayılı kararının 2. bendi ile borcundan dolayı sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacı takılmasını zorunlu kılan karar alındığı, dolayısıyla kamu hizmetinin sunumu peşin ödemeye bağlanarak, anılan anayasal ve yasal kamu hizmeti anlayışına uymayan, ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturulmak istendiği görülmektedir” denildi.

Kararda, bu nedenlerle ASKİ Yönetim Kurulunun kararının ilgili kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edildi.

“Ön ödemeli tüm hizmetler açısından emsal”

Avukat Altınok, ASKİ’nin 10 yılını dolduran mekanik su sayaçlarının ön ödemeli sayaçlarla değiştirilmesi ve karşılığında 300 YTL alınması kararının Ankara Barosu’nun açtığı dava üzerine Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından daha önce iptal edildiğini hatırlattı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kesinleşen kararı ile 11. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının, su ve doğalgaz başta olmak üzere, ön ödemeli tüm hizmetler açısından emsal teşkil ettiğini söyleyen Altınok, “belediyelerin, hukuk devletinin gereği olarak ön ödemeli sisteme son vermeleri, ticari kazancı ön plana çıkaran anlayıştan dönmeleri gerektiğini” ifade etti.

Kaynak: Halkevleri.org.tr