“Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler” Broşürü Güncellenerek Yayınlandı
Spread the love

Kriz bahane edilerek ücretsiz izin, işten çıkarmalar ve hak kayıplarının gündemde olduğu bir dönemde, Makina Mühendisleri Odası, “Mühendislik ve Çalışma Yaşamı” isimli broşürü son değişikliklere göre güncelleyerek yeniden yayınladı. MMO, broşürle ilgili olarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu dönemde, işyerinde yaşayacakları ekonomik ve özlük hakları ilgili sorunlarda odaların ve TMMOB’nin sorumluluğu olduğunu vurguladı.  

2005’de yılında MMO İstanbul Şubesi’nin, Ücretli/İşsiz Mühendisler Komisyonu’nun hazırlamış olduğu rapor, Kocaeli Şubesi, Ücretli/İşsiz Mühendisler Komisyonu tarafndan güncellendi ve 10.000 adet basıldı. Broşürde işten çıkarılma, kıdem ve ihbar tazminatları, işsizlik sigortası, fazla mesai ücretleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mühendislerin sorumlulukları gibi bir dizi konu işlendi. Üyelerin hakları konusunda bilgilenerek mücadele etmelerine destek olacak çalışma, MMO şubelerinden edinilebilir. Bu türden çalışmaların TMMOB’nin diğer birimlerinde de yaygınlaşması hatta tükenmekte olan broşürün diğer odalarca da basılması, ücretli çalışan ve işsiz teknik elemanların örgüte olan ilgisini arttıracaktır. Daha önce de MMO İstanbul Şubesi’nde üyelerine iş hukuku desteği veren Hukuk Bürosu çalışması başlatılmıştı.

 

Broşüre pdf formatında ulaşmak için tıklayınız.


Spread the love