Soner, Öner ve Güneş İçin Eylemli Anma
Spread the love

Sinop’ta 22 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenen “Nükleersiz Yaşam Şenliği”nde hayatını kaybeden Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Soner Balta, kardeşi Öner Balta ve Makina Mühendisliği öğrencisi Güneş Korkmaz, düzenlenen bir dizi etkinlikle anılıyor. Soner, Öner ve Güneş için ilk etkinlik 22 Temmuz 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yaparak, nükleer santral ihalesinin durdurulmasını istedi. Basın açıklaması sırasında makam aracıyla, Bakanlık hizmet binasına gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, “Sinop ağlar, Hilmi Güler” sloganı ve alkışlarla protesto edildi.

Türkiye‘nin nükleer çöplük haline getirilmesine karşı çıkan, Sinop‘ta ve ülkenin hiç bir yerinde nükleer santral kurulmasını istemeyen Soner, Öner ve Güneş, Ankara ve Sinop‘ta düzenlenen etkinliklerle anlıyor. Nükleer santral ihalesine tepki gösteren, NKP bileşenleri, Anıtpark‘ta, 22 Temmuz Salı günü saat 12.00‘de biraraya geldi. “Soner, Öner, Güneş aramızda”, “Nükleer santral istemiyoruz”, “Sinop, Çernobil olmasın” yazılı dövizler taşıyan NKP bileşenleri, Akdeniz Caddesi üzerinden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne yürüdü. Bakanlık binası önünde toplanan NKP bileşenleri, “Nükleere inat, yaşasın hayat”, “Nükleer santral istemiyoruz” sloganları attılar. Basın açıklaması sırasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler‘in makam aracının bakanlık hizmet binasına girmesiyle birlikte, seslerini iyice yükselten NKP bileşenleri, “Sinop ağlar, Hilmi Güler” sloganları ve alkışlarla, Bakan Güler‘i protesto ettiler. Bakan Güler‘in geçişinin ardından basın açıklamasına devam edildi.

“İnsan Hayatları Üzerinde Rulet Döndürülüyor”

NKP bileşenleri; AKP Hükümeti‘ni, nükleer maceradan bir an önce vazgeçerek, insan ve doğaya duyarlı “yerli-yeni-yenilenebilir” temiz enerji kaynaklarına yönelmeye, ülkenin öz kaynaklarını kamusal hizmet anlayışı içinde, merkezi ve bütüncül bir planlama kapsamında değerlendirmeye, özelleştirme uygulamalarına derhal son vermeye ve nükleer santral ihalesini iptal etmeye çağırdı.
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen tarafından okunan ortak basın açıklamasında, nükleer santral konusunun, Türkiye‘nin enerji gereksiniminden bağımsız olarak, belli kesimlerin “ideolojik dayatması” şeklinde yaşama geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Bugüne kadar yasadan, yönetmeliğe, teknoloji seçiminden, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ölçütlerine kadar nükleer santral kurulmasına yönelik her aşamanın, “ciddiyetsizlik, duyarsızlık, geniş toplum kesimlerini yok sayma” anlayışıyla sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, “Nükleer santral kurma inadı, ‘Bizim de olsun, biz de isteriz‘ anlayışıyla çocuk oyununa dönüştürülmüştür” denildi.

Bölgede yaşanan son gelişmelerin, Türkiye‘deki nükleer santralların sadece enerji amacına yönelik olarak kullanılmayacağını, nükleer silaha sahip olma gibi tehlikeli bir niyeti de gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Oynanan oyun, kuralları küresel güçler tarafından belirlenmiş nükleer ve enerji pazarında Türkiye‘nin de piyon yapılmasından ibarettir. Farkında olunması gereken şudur ki, insanların hayatları, gelecekleri üzerinden rulet döndürülmektedir. Oyunun kazananları ve kaybedenleri başından bellidir. Dünya‘da 30 yıldır nükleer rönesans yaşanacağından söz edilmektedir. Beklenen rönesans bugüne kadar gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecektir. Finlandiya örneğinin gösterdiği gibi nükleer santral inşaat maliyetleri öngörülenin 6 katı artmış durumdadır. Nükleer santralın pahalı bir seçenek olduğu artık bilimsel ve ekonomik çevreler tarafından da kabul edilmekte, ülkemizde yapılmak istenen 3. nesil teknolojinin de sözde fiyat avantajının dahi ortadan kaybolduğu bilinmektedir.”

“Nükleer Santralla Ucuz Enerji Sağlamak Hayal”

Nükleer enerji ile ucuz elektrik üretimi sağlanacağı düşüncesinin bir hayal olduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye‘de elektriğin ucuz kullanılması için, kamu yatırımlarının önünün açılması, ülke potansiyelinin değerlendirilmesi istendi. Açıklamada, “Türkiye‘nin linyit potansiyelini değerlendirme oranı yüzde 40, hidrolik potansiyeli değerlendirme oranı ise yüzde 30‘lar düzeyindedir. Yani ülkemizin değerlendirebileceği kaynaklarının mevcut olduğu resmi rakamlarla ortadadır. Bu hükümet döneminde yapılan rüzgâr atlası çalışmasıyla da 48 bin megavatlık ülke potansiyeli hesaplanmıştır. Tüm bu veriler ortada dururken, nükleer enerji gerekliliğinin açıklanması mümkün değildir” denildi.
Elektrik enerjisi konusunda Türkiye‘nin sıkıntı içinde olduğu anımsatılan açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Ancak nükleer santralların kurulmaması bunun nedeni olmadığı gibi, sorunun çözümü de nükleer santral yolundan geçmemektedir. Temel neden, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası‘nın yürürlüğe sokulduğu 2002 yılından bu yana kamuya yatırım yaptırılmamasıdır. Özel sektör yatırım yapmak için alım garantileri, fiyat garantileri, vergi teşvikleri, bedava yer tahsisleri, pahalı fiyattan elektriği satış olanağı istemektedir. Bu durum nükleer santrallar için de geçerlidir.
Kaldı ki artık dünya enerji tüketiminde enerji yoğunluğunun azaltılması, verimlilik ve tasarruf gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Piyasacı anlayışlar dışında, zamlı tasarruf dayatmalarının ötesinde kamu yararıyla enerji verimliliğinin ele alınması ülke enerji sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilecektir.”

“Nükleer Tehdit Yakından Hissediliyor”

Nükleer tehdidin her zamankinden çok daha yakın hissedildiği belirtilen açıklamada, 1968‘den bu yana iktidarlarca hayata geçirilemeyen “ölüm projesi”nde artık çok önemli bir eşiğe gelindiği ifade edildi. Mersin/Akkuyu‘da yapılması planlanan nükleer santral için tekliflerin toplanmaya başlandığı, 24 Eylül 2008 tarihinde yapılacak ihale ile firma seçimlerinin gerçekleştirileceği anımsatıldı.
Dünyada kurulu nükleer santralların yarattığı tehlikelere dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Henüz kimyasal atık sorununu dahi kontrol edemeyen, Başkent‘te herkesin gözleri önünde halkına ağır metallerle kirletilmiş arsenikli suyu veren, tersanelerinde yaşanan işçi ölümlerini önleyemeyen; kısaca insan hayatına ne denli önem verdiğini gösteren bir sistemde güvenli diye pazarlanan nükleer santralların felaket yaratması asla sürpriz olmayacaktır. Diğer taraftan Türkiye kendi nükleer atıkları yanı sıra başka ülkelerin de atık deposu olma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Dünyanın bir çok ülkesinde ilk yatırım ve işletim maliyetleri çok yüksek, 35-40 yıllık ekonomik ömürleri boyunca sıkça arıza ve güvenlik sorunları yaşayan, atık sorunlarına çözüm bulunamayan bu pahalı enerji üretiminden vazgeçerken Türkiye‘de nükleer santral kurulamaz.”

Nükleer santrala karşı, 22 Temmuz 2006 yılında düzenlenen “Nükleersiz Yaşam Şenliği”nde yaşamını yitiren Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Soner Balta, kardeşi Öner Balta ve Makine Mühendisliği öğrencisi Güneş Korkmaz‘ın idealleri ve umutlarının, nükleer karşıtı mücadelede yaşatılacağı belirtildi. Üç gencin anısına Ankara ve Sinop‘ta düzenlenecek program ve çeşitli etkinliklere kamuoyu davet edildi.

 


Spread the love