Melen Suyu Kandırmacası

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, bir basın açıklaması yaparak, Melen Çayı’ndan İstanbul’a getirilen su ile ilgili kandırmacaları ortaya koydu. Yetkililerin halk sağlığını ve ekosistem bütünlüğünü koruma görevini yerine getirmediği belirtilen açıklamada, Melen Projesi, kötü su yönetimi ve plansızlık örneği olarak gösterildi. 

Açıklamada Melen’den gelen isale hattı için kesilen ormanlar nedeniyle, projenin kendisinin başlıbaşına bir çevre sorunu oluşturduğu kaydedildi.

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre arıtılsa dahi içme ve kullanma suyu rezervuarına atıksu deşarj edilmemesi gerekirken, Düzce’nin evsel ve endüstriyel atıksularının Melen çayına verildiği bilinmekte. Buna rağmen Belediye’nin, halkı suyun kullanılabilir olduğuna inandırmak için yaptğı “koli basili yoktur” açıklaması, ÇMO İstanbul Şubesi tarafından sorumsuzluk olarak nitelendirildi. Koli basilinden daha dayanıklı bakterilerin, kanserojen kimyasalların ve ağır metallerin varlığının da araştırılmasının gerektiği açıklamada belirtildi. 

 

Politeknik.org.tr

 

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.